CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Emiterea facturilor in 2019

Emiterea facturilor in 2019

Ce este factura?

Conform OMF nr. 2.634/2015, factura este un document justificativ in baza caruia se inregistreaza in contabilitate operatiunile economice. Facturile pot fi tiparite sau electronice si, dupa cum precizeaza Codul Fiscal, indeplinesc anumite conditii speciale.

Intalnim doua situatii pentru facturare:

- Atunci cand este vorba de livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care locul livarii sau al prestarii se considera a fi Romania, facturarea se face in conformitate cu regulile din Codul fiscal;
- Daca locul livarii sau al prestarii este altul, atunci facturarea se face conform regulilor statelor membre ale Uniunii Europene in care are loc livrarea sau prestarea.

Asadar, factura trebuie emisa catre fiecare beneficiar, conform Codului, in urmatoarele situatii:
• pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate;
• pentru fiecare vanzare la distanta efectuata;
• pentru livrarile intracomunitare de bunuri efectuate;
• pentru orice avans incasat in legatura cu una dintre operatiunile de la primele doua puncte.

Factura trebuie emisa daca beneficiarul cere acest lucru in mod expres, chiar daca nu este obligatoriu conform Codului Fiscal. De asemenea, contribuabilul poate alege sa emita facturi, chiar daca beneficiarii nu le cer.

Acolo unde factura nu este obligatorie, inregistrarea in contabilitate se face in baza contractelor incheiate intre parti si a documentelor financiar-contabile sau bancare care sa ateste acele operatiuni (aviz de insotire a marfii, chitanta, dispozitie de plata/incasare etc.).

Informatiile minime obligatorii pentru facturi emise in sistem simplificat:

- data emiterii;
- identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
- identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
- suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;
- in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura, o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.

Nu reprezinta elemente obligatorii pentru facturi semnatura si stampila.

Moneda precizata in factura

Sumele precizate in facturi pot fi exprimate in orice moneda, insa valoarea TVA-ului colectat sau de regularizat trebuie sa fie exprimata in lei.

Corectarea facturilor

Codul fiscal prevede existenta a doua modalitati de corectare a facturilor:
a). Daca factura nu a ajuns la beneficiar, atunci factura cu greseli se anuleaza si se emite o factura noua.
b). Daca factura a ajuns la beneficiar, atunci:
- fie se emite o noua factura care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din factura initiala, numarul si data facturii corectate, valorile cu semnul minus sau, dupa caz, o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, iar, pe de alta parte, informatiile si valorile corecte;
- fie se emite o noua factura continand informatiile si valorile corecte si concomitent se emite o factura cu valorile cu semnul minus sau, dupa caz, cu o mentiune din care sa rezulte ca valorile respective sunt negative, in care se inscriu numarul si data facturii corectate.