Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Declaratia de inactivitate

Ce situatii depun entitatile fara activitate?

Societatile comerciale, organizatiile non-profit si celelalte entitati care nu au desfasurat niciun fel de activitate de la infiintare si pana la incheierea exercitiului financiar trebuie sa depuna o declaratie de inactivitate.

Formularul S1046 sau declaratia de inactivitate se poate depune numai in situatia in care s-au inregistrat doar operatiuni aferente subscrierii si varsarii capitalului social de catre asociati, precum si a efectuarii cheltuielilor de constituire in vederea inmatricularii la ONRC.

Ordinul MFP nr. 10/2019 prevede un termen pentru depunere de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, mai exact pana la 01.03.2019.

Declaratia de inactivitate poate fi depusa de urmatoarele entitati:
● Operatori economici
● Persoane juridice fara scop patrimonial
● Entitati autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei
● Entitati autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Declaratia de inactivitate se semneaza de catre administrator sau alta persoana responsabila cu gestionarea entitatii raportoare si cuprinde urmatoarele informatii :
● Denumirea completa a companiei;
● Adresa si numarul de telefon;
● Numarul de inregistrare la Registrul comertului / Numarul din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial;
● Codul unic de inregistrare;
● Capitalul social.

Declaratiile de inactivitate aferente lui 2018 se vor depune astfel:
● In forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa sau
● In format hartie si in format electronic.

Atentie!

Daca imediat dupa infiintare firmele au diverse cheltuieli, chiar si de valori nesemnificative (cumparare stampila, articole de birotica etc.), aceste operatiuni trebuie reflectate in situatiile financiare ale anului in care s-au produs, indiferent daca societatea a inregistrat sau nu venituri, intrucat aceste cheltuieli reflecta faptul ca entitatea a avut activitate. Evidentierea cheltuielilor de orice fel reprezinta o obligatie, asadar societatile trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale.