Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Microentitatile, entitatile mici, mari si mijlocii

Microentitatile, entitatile mici, mijlocii si mari. Criterii de incadrare si situatii financiare

Criterii de incadrare

In functie de anumite criterii, o companie poate sa fie considerata microentitate, entitate mica, entitate mijlocie sau entitate mare. Incadrarea firmelor in categoriile amintite se face potrivit prevederilor Ordinului MFP nr. 1.802/2014.

O microentitate este o societate care, la data bilantului, nu depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
● Totalul activelor: 1.500.000 lei;
● Cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
● Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Atentie! Microentitatea nu este acelasi lucru cu microintreprinderea.

Din punct de vedere fiscal, definita conform Codului fiscal, o microintrepridere este o persoana juridica romana, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
● A realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
● Capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
● Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Entitatile mici sunt societatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime:
● Totalul activelor: 17.500.000 lei;
● Cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
● Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari sunt cele care la data bilantului depasesc limitele a minimum doua dintre criteriile urmatoare:
● Totalul activelor: 17,5 milioane de lei (echivalentul a 3.946.953 de euro);
● Cifra de afaceri neta: 35 de milioane de lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
● Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Situatiile financiare pe care le depun

Situatiile financiare anuale ale microentitatilor vor fi compuse din:
● Bilant prescurtat (cod 10);
● Cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
● Formularul “Date informative (cod 30);
● Formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40);

Situatiile financiare anuale ale entitatilor mici vor fi compuse din:
● Bilant prescurtat (cod 10);
● Cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
● Formularul “Date informative (cod 30);
● Formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40);
● Note explicative la situatiile financiare anuale.
● O declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Optional, pot intocmi:
● Situatia modificarilor capitalului propriu si/sau
● Situatia fluxurilor de trezorerie.

Situatiile financiare anuale ale entitatilor mjlocii si mari vor fi compuse din:
● Bilant prescurtat (cod 10);
● Cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20);
● Situatia modificarilor capitalului propriu;
● Situatia fluxurilor de trezorerie;
● Notele explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), respectiv o declaratie privind politicile contabile semnificative.

Termenele de depunere a situatiilor financiare

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
● Pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
● Pentru societatile fara scop patrimonial sau pentru cele aflate in lichidare inregistrata la Registrul Comertului, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
● Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare, nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale MFP o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.