Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Impozitul micro si impozitul pe profit pentru primul trimestru al anului 2019

Impozitul micro si impozitul pe profit pentru primul trimestru al anului 2019

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (impozitul micro) si impozitul pe profit pentru primul trimestru al anului 2019 trebuie declarate si achitate pana pe 25 aprilie 2019.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Din punct de vedere fiscal, microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

● A realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro;
● Capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
● Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Am punctat in acest articol despre incadrarea entitatior in categoria microentitatilor, entitatilor mici, mijlocii sau mari, in functie de mai multe criterii.

Impozitul pe veniturile microintreprinderii sau impozitul micro trebuie aplicat din anul fiscal urmator celui in care sunt indeplinite conditiile de mai sus. Anul fiscal al microintreprinderii este cel calendaristic. Declararea se face cu ajutorul formularului fiscal 100.

Exista doua cote de impozitare micro:

● Microintreprinderile care au cel putin un salariat platesc un impozit in cota de 1%;
● Cele fara salariati platesc un impozit in cota de 3%;
Cota de impozitare se schimba de la un trimestru la altul numai daca firma angajeaza salariati sau renunta la cei deja angajati.

Calculul si plata impozitului micro se fac trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Pentru anul 2019, termenele-limita sunt:

● 25 aprilie 2019, pentru trimestrul I;
● 25 iulie 2019, pentru trimestrul II;
● 25 octombrie 2019, pentru trimestrul III;
● 27 ianuarie 2020, pentru trimestrul IV.

Iesirea din regimul micro are loc atunci cand entitatea trece la impozit pe profit, fie prin optiune, fie prin depasirea pragului de un milion de euro. Prin exceptie, microintreprinderile pot opta o singura data pentru trecerea in categoria entitatilor platitoare de impozit pe profit de 16%, daca indeplinesc cumulat urmatoarele doua conditii:

● au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei;
● au cel putin 2 salariati (prin salariat se intelege persoana cu contract individual de munca, norma intreaga de 8h/zi sau in cazul in care exista contracte cu norma fractionata, se vor insuma fractiunile de norma astfel incat sa se formeze o norma intreaga).

Impozitul pe profit

Persoana juridica romana care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent a realizat venituri care au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro, va aplica impozit pe profit. Cota de impozit pe profit care se aplica, in anul 2019, asupra profitului impozabil este de 16%.

Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art.31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala. Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial sau anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

La fel ca in cazul impozitului micro, impozitul pe profit pentru primul trimestru al anului 2019 trebuie declarat si achitat pana pe 25 aprilie 2019, cu ajutorul formularului 100.