CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Indemnizatii aferente concediilor medicale platite si cum pot fi recuperate din FNUASS

Indemnizatii aferente concediilor medicale platite si cum pot fi recuperate din FNUASS

Sumele reprezentand indemnizatii aferente concediilor medicale platite, pe care angajatorii le-au achitat asiguratilor si care se suporta din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), se pot recupera din bugetul FNUASS in baza alcatuirii unei documentatii specifice. Angajatorul plateste suma aferenta zilelor lucratoare din primele cinci zile calendaristice de concediu medical, restul sumei fiind suportata de FNUASS.

Dosarul pentru recuperarea sumelor din FNUASS

Dosarul pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii aferente concediilor medicale platite din FNUASS trebuie sa fie depus la Casa de Sanatate in termen de 90 de zile si trebuie sa contina urmatoarele:

- Cerere tip conform modelului prezentat in Anexa 10 din Ordinul 15/2018/1311/2017 privind Normele de aplicare ale OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
- Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor (Anexa 1 din Ordinul 15/2018/1311/2017); - Centralizator privind sumele de recuperat de la FNUASS;
- Concediile medicale (exemplarul 2 – roz) aferente pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
- Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF care sa ateste plata la zi a obligatiilor.

Termenul de depunere a dosarului

Termenul de 90 de zile se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza sumele privind concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (asiguratilor). Nedepunerea in termenul legal de 90 de zile atrage dupa sine respingerea cererii ca fiind formulata mult prea tarziu.

Termen de solutionare

Conform art. 64 din Ordinul Ministrului Sanatatii 15/2018, termenul legal de solutionare a cererii de restituire este de 60 de zile de la depunerea cererii. In acest termen, Casa de Asigurari de Sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii.

Exista si indemnizatii pentru concedii medicale care se suporta integral din FNUASS:

- Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
- Indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
- Indemnizatii pentru maternitate;
- Indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
- Indemnizatii de risc maternal.

Pentru luna/perioada in care se solicita recuperarea, la sediul casei de sanatate se depun toate certificatele medicale, inclusiv cele care se suporta in totalitate de catre angajator. Pentru luna/perioada in care nu se solicita recuperare, certificatele de concedii medicale, exemplarul al 2-lea (roz), se vor pastra la angajator.

Asiguram servicii profesionale pentru intocmirea si depunerea rapida si corecta a dosarului pentru recuperare sume din FNUASS!