Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Ce este EORI si ce presupune obtinerea lui?

Ce este EORI si ce presupune obtinerea lui?

Ce este EORI?

EORI este un numar unic in Uniunea Europeana, pe care autoritatile vamale sau alte autoritati desemnate de catre statele membre il atribuie operatorilor economici si altor persoane, in vederea utilizarii la toate operatiunile vamale derulate de acestea pe intreg teritoriul UE. Categoria de operatiuni pentru care este necesara obtinerea acestui cod cuprinde operatiuni de import-export, de tranzit, depozitare, reprezentare, precum si alte operatiuni prealabile sosirii / plecarii marfurilor care se introduc sau se scot de pe teritoriul UE.

Cand trebuie sa il obtinem?

Atat obtinerea EORI, cat si actualizarea datelor la Directia Regionala Vamala, sunt demersuri care trebuie efectuate inainte de realizarea operatiunilor vamale, pentru a se evita costurile suplimentare de depozitare, blocarea marfurilor in vama sau in mijloacele de transport marfa.

Cum procedam pentru a-l obtine?

Obtinerea EORI presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Completarea online a cererii de atribuire a EORI
2. Depunerea dosarului la DRV de care apartine societatea
3. Comunicarea Notificarii de atribuire a EORI de catre DRV prin e-mail sau posta.

Documente pentru EORI

In cazul operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, cererea de acordare a numarului EORI trebuie insotita de copii ale urmatoarelor documente:

• certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC);
• certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de organul fiscal competent, dupa caz;
• documente din care rezulta adresa sediului social sau domiciliul fiscal actual, dupa caz, in situatia in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul(ele) prezentat(e);
• actul constitutiv al operatorului economic, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

Pentru persoane fizice autorizate (PFA) este necesara, in plus, copia cartii de identitate a titularului de PFA, iar persoanele fizice vor depune doar copia cartii de identitate.

Recomandam, pentru un demers rapid si corect, sa intrati pe pagina noastra dedicata obtinerii numarului EORI si sa parcurgeti informatiile prezentate, pentru a evita astfel timpul pierdut si eventualele erori care pot aparea daca incercati direct la DRV.

Actualizarea datelor pentru EORI

Este necesara o actualizare a datelor in sistemul informatic EORI atunci cand se schimba cel putin una din datele comunicate initial: modificarea sediului firmei, schimbarea denumirii firmei, daca firma devine platitoare sau neplatitoare de TVA sau rchiar schimbarea cartii de identitate. Datele incorecte sau incomplete pot conduce la imposibilitatea efectuarii formalitatilor de vamuire. Actualizarea datelor se realizeaza parcurgand aproximativ aceleasi etape ca la obtinerea EORI.