Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Aspecte esentiale cu privire la contributia asiguratorie pentru munca (CAM)

Aspecte esentiale cu privire la contributia asiguratorie pentru munca (CAM)

Ce este contributia asiguratorie pentru munca?

Contributia asiguratorie pentru munca (CAM) a fost introdusa in anul 2018 si este datorata pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, ingloband patru dintre fostele contributii sociale: somaj, concedii medicale, riscuri profesionale si creante salariale. Daca doua dintre contributiile sociale obligatorii revin exclusiv salariatilor, mai exact contributia la pensii - 25%, si cea la sanatate – 10%, cea de a treia, CAM, revine exclusiv angajatorilor. CAM nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj sau din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Cum se plateste contributia asiguratorie pentru munca?

Cota contributiei asiguratorie pentru munca este de 2,25% si se declara si plateste prin completarea declaratiei 112 de catre angajator. Persoanele fizice si cele juridice au obligatia de a calcula si de a plati CAM la bugetul de stat, intr-un cont distinct, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc veniturile, dupa caz.

Contribuabilii obligati la plata CAM

- Persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetatenii romani, cetateni ai altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

- Persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

Unde se repartizeaza banii colectati din CAM?

Banii colectati din contributia asiguratorie pentru munca sunt impartiti dupa cum urmeaza:
- 15% catre Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
- 20% catre bugetul pentru somaj;
- 5% catre Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
- 40% catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
- 20% catre bugetul de stat, intr-un cont distinct.

Foto: Unsplash