CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Activitatea de Salarizare si Resurse Umane

In ce constau serviciile de Salarizare si Resurse Umane intr-o companie?

Indiferent de profil si de industria in cadrul careia o companie activeaza, serviciile de salarizare si Resurse Umane, cu tot ce inseamna recrutare, intocmire dosare de personal, activitatea de salarizare si impozitare aferenta, reprezinta baza acesteia. Departamentul de HR este cel care mentine ordinea si bunul mers al lucrurilor intr-o companie, mai ales intr-o organizatie de nivel mai mare. In cazul in care nu exista in cadrul unei companii un astfel de department, se recomanda externalizarea serviciilor de resurse umane si salarizare catre o firma cu competente in domeniu.

Serviciul de salarizare

Presupune cunoasterea legislatiei in vigoare si implica o evidenta a personalului si taxelor aferente, realizate corect si la timp. In cadrul serviciilor de salarizare se realizeaza intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor si rapoartelor conform termenellor legale. Politica de salarizare este propusa, in general, de echipa de resurse umane, care asigura si o buna comunicare intre departamentele unei companii.

Serviciile de salarizare constau in:

● Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
● Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
● Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
● Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;
● Calculul retinerilor si popririlor salariale;
● Intocmirea statelor de plata;
● Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
● Intocmirea Declaratiei Unice si transmiterea acesteia;
● Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
● Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
● Suport legislativ in orice problema de calcul salarial;
● Actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor salariale sau de alta natura, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc..

Serviciile REVISAL constau in:

● Intocmirea Registrului Unic al salariatilor conform H.G. 500;
● Inregistrarea modificarilor, angajarilor si lichidarilor in Registul Unic;
● Eliberarea de rapoarte catre angajator;
● Eliberarea catre salariati de extrase din Registrul de Evidenta a Salariatilor;
● Transmiterea registrului catre Inspectoratul Teritorial de Munca.

Serviciile de administrare de personal constau in:

● Intocmirea contractelor individuale de munca si declararea lor in REVISAL;
● Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
● Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
● Intocmirea adeverintelor de salariu;
● Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
● Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
● Consultanta privind salarizarea;
● Achizitia cartilor de munca, completarea si depunerea lor la ITM;
● Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
● Intocmirea documentelor pentru obtinerea repartitiilor de la AJOFM;
● Lista privind posturilor vacante obtinuta de la AJOFM;
● Depunere repartitii la ITM;
● Suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul relatiilor de munca si in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.

Intocmirea Fiselor de Post si Evaluarea Performantei Angajatului

Fisa postului este un instrument dinamic prin care compania ofera angajatului o imagine clara asupra pozitiei detinute in organizatie. Mai mult, aceasta are o importanta majora in stabilirea ulterioara a obiectivelor profesionale individuale care stau la baza evaluarii performantei angajatului. Este recomandat ca inainte de a incheia un contract de munca sa se efectueze o analiza a postului respectiv pentru ca fisa de post sa fie adaptata specificului activitatii companiei dumneavoastra si evitati astfel posibile neintelegeri sau chiar conflicte ce pot ajunge in fata instantei.

Apeland la serviciile noastre, veti beneficia de personal calificat, la current cu toate schimbarile legislative, ce apar destul de frecvent in Romania. De asemenea, asiguram maxima confidentialitate in toate contractele de prestari servicii incheiate si abordam cu profesionalism si punctualitate sarcinile, astfel incat sa nu va confruntati cu nicio problema.