Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Decont de TVA

Ce este decontul de TVA si cum se depune?

Decontul de TVA este una dintre cele mai importante declaratii fiscale, prin care contribuabilul declara TVA-ul de plata pentru achizitiile facute din Uniunea Europeana. Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr.227/2015.

Cand se depune formularul pentru decontul de TVA?

Pentru decontrarea TVA-ului, se va depune Formularul 300 - Decont de taxa pe valoare adaugata - la organele fiscale competente, astfel:
 • Lunar, pana la data de 25 ale lunii pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA cu perioada fiscala de o luna, conform art. 1561 din Codul fiscal;
 • Trimestrial, pana la data de 25 ale lunii pentru persoanele impozabile a caror perioada fiscala este trimestrul;
 • Semestrial, pana la data de 25 ale lunii pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala semestrul;
 • Anual, pana la data de 25 ianuarie pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala anul calendaristic.
Persoanele impozabile, care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania si opteaza pentru perioada fiscala trimestriala, vor depunde decontul de TVA pana la data de 25 a celei de-a treia luni din trimestrul calendaristic.

Intocmirea si verificarea decontului de TVA

Decontul de TVA trebuie verificat cu jurnalul de cumparari, jurnalul de vanzari si cu balanta contabila. Conform formularului de decont, randurile 1 - 17 corespund jurnalului de vanzari, randurile 18 - 32 corespund jurnalului de cumparari, iar randurile 33 – 42 corespund balantei.
La sfasitul unei perioade fiscale, in urma verificarilor, exista posibilitatea ca firma sa aiba TVA de recuperat sau TVA de platit.

Nu se inscriu in decont

 • Taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
 • Taxa cumulata de plata pentru care a fost aprobata o inlesnire la plata;
 • Taxa cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Soldul sumei negative de taxa, inscris in decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Corectarea erorilor din decontul de TVA

In cazul in care decontul de TVA este completat gresit, se depune o cerere de corectare a erorii materiale din decontul de TVA la organul fiscal, aferent lunilor respective.

Persoana impozabila poate solicita corectarea erorii materiale prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere, din care sa rezulte constatarea situatiei, precum si exprimarea intentiei persoanei in cauza de a indrepta eroarea materiala.

Declaratia se depune pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale urmatoare, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont. La cerere, se anexeaza o copie a jurnalelor de TVA din luna respectiva, precum si o copie dupa decontul de TVA, impreuna cu recipisa.

Pot fi corectate urmatoarele tipuri de erori:

 • Erori de transcriere, precum:
 • - preluarea eronata a sumelor din jurnale;
  - inversarea unor cifre din sumele trecute in decont;
  - preluarea eronata a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare;
 • Inregistrarea in decont a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata de plata, constatate de organele de control, in alte randuri decat cele stabilite prin reglementarile legale in materie;
 • Erori provenind din inscrierea in decontul de taxa pe valoarea adaugata a sumelor solicitate la rambursare in perioada anterioara.

Corectarea erorilor materiale din decontul de TVA poate avea loc si din initiativa organului fiscal si se poate efectua in urmatoarele conditii:

 • In cazul in care in decontul depus se poate identifica tipul erorii (respectiv, eroare de calcul sau preluarea eronata a sumelor din decontul perioadei anterioare sau din evidentele de TVA), corectarea se va efectua, din oficiu, de compartimentul de specialitate;
 • Daca in decont se constata erori a caror cauza nu poate fi stabilita, compartimentul de specialitate va notifica in scris persoana impozabila si va solicita prezenta acesteia la sediul sau, cu documente justificative, pentru a da informatii si lamuriri necesare corectarii erorilor semnalate.
 • Solicitarea va cuprinde in mod obligatoriu: data, ora si locul stabilite pentru prezenta persoanei impozabile, baza legala a solicitarii, scopul solicitarii, documentele pe care urmeaza sa le prezinte persoana impozabila (necesare corectarii erorilor).

Un nou model al D300

In MOF 687/20 august 2019, a fost publicata O 2227/2019 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata. Noul decont de taxa pe valoarea adaugata se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2019.

Noul model poate fi descarcat de aici.

Pentru servicii de contabilitate corecte, profesionale si la timp, contactati-ne!