Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Cumul de functii. Restrictii si reglementari.

Cumul de functii. Restrictii si reglementari.

Ce este cumulul de functii?

Conform Codului Muncii, cumulul de functii se refera la situatia in care o persoana are mai multe contracte individuale de munca la acelasi sau la mai multi angajatori.

Ce contracte de munca se pot incheia in cumul de functii

Potrivit Codului Muncii, nu exista restrictii in privinta cumulului de functii, putand fi incheiate contracte cu norma intreaga, cu norma partiala, pe perioada nedeterminata, pe perioada determinata, la angajatori diferiti sau chiar la acelasi angajator. Singurele limite sunt cele impuse de numarul de ore lucrate si de functia in sine, in cazul in care sunt incheiate contracte de munca cu acelasi angajator, pentru aceeasi functie.

Este posibil ca o persoana sa detina mai multe contracte de munca la aceeasi societate?

Art. 35 alin (1) din Codul muncii care prevede ca: “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiti sau la acelasi angajator, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la prevederile de mai sus situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii”.

Durata normala a timpului de munca

Legislatia nu interzice in mod expres existenta mai multor contracte de munca pentru aceeasi persoana, fie ca este vorba de acelasi angajator sau angajatori diferiti, insa exista prevederi cu privire la durata normala a timpului de munca.

Art.144 din Codul Muncii precizeaza:

„(1) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de patru luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.”

Asadar, o persoana poate avea mai multe contracte individuale de munca, dar nu poate lucra legal mai mult de 48 de ore pe saptamana, inclusiv cu ore suplimentare. Insa, prin exceptie, timpul de munca (inclusiv orele suplimentare) poate fi prelungit peste 48 de ore pe saptamana, dar numai daca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de patru luni calendaristice, nu trece de 48 de ore pe saptamana.

Reglementari privind cumulul de functii

- Nu pot fi incheiate contracte de munca pentru aceeasi functie sau ocupatie, la acelasi angajator. Doua contracte de munca full-time (8 ore pe zi, 40 de ore pe saptamana) cu acelasi angajator insumeaza 80 de ore pe saptamana, cu mult peste limita maxima admisa in situatii normale, de 48 de ore saptamanal. Legislatia permite, insa angajatului sa stabileasca impreuna cu angajatorul un program individualizat de munca, in limita duratei normale de lucru.

- Angajatul poate sa aiba aceeasi functie sau sa ocupe posturi diferite la angajatori diferiti, in functie de experienta acumulata si de pregatirea sa profesionala.

- Salariatul poate sa opteze pentru norma intreaga sau partiala, ceea ce inseamna ca poate sa incheie, de exemplu, un contract de munca de 4 h/zi si un contract de 8 h/zi.

Deducerea personala

Un angajat care are doua sau mai multe contracte de munca poate beneficia de deducerea personala numai acolo unde este functia de baza. Angajatul va declara pe propria raspundere care este locul de munca de baza si doar acolo va beneficia de respectiva deducere.

Informatii mai detaliate gasiti si in articolul nostru despre deducerea personala.

Tichetele de masa, culturale si cadou

Salariatii beneficiaza lunar de un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile lucrate, iar acest numar nu poate depasi numarul de zile lucratoare din luna pentru care se acorda tichetele.

Astfel:
„In cazul salariatilor angajati in baza unui contract individual de munca cu timp partial, precum si in cazul cumulului de functii, biletele de valoare, cu exceptia tichetelor cadou si tichetelor culturale, pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. In cazul in care nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul biletelor de valoare alege, in scris, angajatorul care ii va acorda biletele de valoare, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata.”

Baza legala: Hotararea Nr. 1045/2018 din 28 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Concediul de odihna

Art. 144 din Codul Muncii specifica in mod clar ca:

„(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.” Cu alte cuvinte, orice angajat are dreptul la concediu de odihna in baza oricarui contract de munca pe care l-a incheiat.

Angajarea unui pensionar si cumulul de functii

Veniturile din pensie nu sunt considerate venituri salariale, prin urmare un pensionar poate sa primeasca venituri si din pensie, si in baza unui contract individual de munca, fara ca aceasta situatie sa fie considerata cumul de functii. Doar in cazul in care un angajat pensionar incheie doua contracte de munca se poate considera ca acesta face cumul de functii.