CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Regimul de declarare derogatoriu. Ce este si cine poate beneficia de acesta?

Regimul de declarare derogatoriu. Ce este si cine poate beneficia de acesta?

Atunci cand o firma doreste sa isi suspende temporar activitatea, este necesar sa depuna cateva documente la Registrul Comertului si sa achite unele taxe. Suspendarea activitatii nu inseamna incetarea difinitiva a acesteia, ci doar o inactivitate temporara, motiv pentru care firmele trebuie sa mai indeplineasca unele obligatii.

In perioada de inactivitate, contribuabilul poate opta pentru doua situatii:

- fie pentru depunerea declaratiilor fiscale pe zero;
- fie pentru alegerea regimului derogatoriu.

Perioada pe care o firma isi poate suspenda activitatea, din proprie initiativa, este de maximum 3 ani, conform legii. Pe perioada in care se afla in inactivitate temporara, entitatile au obligatia sa depuna declaratiile fiscale conform vectorului fiscal, chiar daca nu exista sume de declarat, cu exceptia situatiei in care societatea solicita si i se aproba regimul de declarare derogatoriu conform procedurii aprobate prin OANAF 889/2016.

Regimul de declarare derogatoriu

In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere pentru urmatoarele declaratii fiscale - formularele: 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300.

Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. De asemenea, depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Conditii pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) Sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) Sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) Sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
d) Sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) Sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) Sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) Sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;
h) In cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.

Pasii pentru obtinerea regimului derogatoriu

Pasul 1 – Suspendarea activitatii la ONRC;
Pasul 2 – Depunerea cererii la organul fiscal, in care se anexeaza dovada inscrierii inactivitatii temporare la Registrul Comertului sau la organizatiile profesionale care au eliberat documentele de functionare;
Pasul 3 – Ridicarea Deciziei privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu;
Pasul 4 – Depunerea la organul fiscal, pe parcursul celor trei ani, a situatiilor financiare anuale, pentru care nu se acorda derogare.

Important!

● Pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii formularelor 101, 120 si 130 la termenele prevazute de lege. De asemenea, se mentine obligatia depunerii declaratiilor fiscale conform vectorului fiscal, de la data depunerii cererii pana la data aprobarii regimului de declarare derogatoriu.

● Pe perioada supusa regimului derogatoriu, se mentine obligativitatea intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82 / 1991, republicata, Legea contabilitatii.

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii fiscale

Formularul 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
Formularul 101 - Declaratie privind impozitul pe profit;
Formularul 112 - Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;
Formularul 120 - Decont privind accizele;
Formularul 300 - Decont taxa pe valoare adaugata;

Incetarea regimului de declarare derogatoriu

In cazul incetarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu in regimul normal de declarare. Reintrarea din oficiu in regimul normal de declarare atrage dupa sine obligatia firmelor de a depune la fiecare termen normal de depunere, a declaratiilor care au fost scutite de a fi depuse pe parcursul celor trei ani de suspendare. In caz contrar, se poate ajunge in situatia neplacuta in care o firma poate fi declarata inactiva de catre organul fiscal si inscrisa in Registrul contribuabililor inactivi.

Reluarea activitatii pe firma suspendata

Procedura de reluare a activitatii se desfasoara la Registrul Comertului, acolo unde contribuabilul are sediul social al firmei, cu urmatoarele documente:

- Hotararea AGA/Decizia Asociatului Unic prin care se decide activitatea firmei;
- Declaratia model 3 pentru activitatile ce urmeaza a fi desfasurate;
- Certificatul constatator emis anterior pentru suspendarea activitatii.

Dupa solutionarea la Registrul Comertului, urmeaza un drum la ANAF, unde se depune o cerere pentru reluarea activitatii.

Atentie!

Reluarea activitatii poate avea loc oricand pe timpul suspendarii, insa inainte de termenul la care inceteaza, prin lege, regimul de declarare derogatoriu.

Nu mai aveti activitate si doriti suspendarea temporara a firmei dumneavoastra? Contactati-ne si vom demara toate procedurile necesare, corect, legal si rapid, atat la Registrul Comertului, cat si la ANAF!