CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Cheltuielile de protocol

Cheltuielile de protocol. Ce sunt si cum le deducem?

In orice societate, exista diverse cheltuieli care pot fi incadrate, conform legii, ca fiind cheltuieli deductibile, nedeductibile sau cu deductibilitate limitata, aceasta clasificare fiind importanta cu precadere in societatile inregistrate ca platitoare de impozit pe profit. Printre cheltuielile cu deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil se numara si cheltuielile de protocol.

Ce sunt cheltuielile de protocol?

Cheltuielile de protocol sunt generate de acordarea unor cadouri sau desfasurarea unor activitati efectuate in scopul afacerii: mese acordate partenerilor de afaceri sau clientilor, cadouri acordate acestora, cheltuieli prilejuite de intalniri cu potentiali client etc. Reprezinta cheltuieli deductibile fiscal, insa acestea au o deductibilitate limitata la calculul profitului impozabil si exista anumite reguli in ceea ce priveste tratamentul TVA aferent acestor cheltuieli.

Prevederi legale privind cheltuielile de protocol

Potrivit prevederilor art. 25, alin. (3), lit. a) din Codul fiscal, au deductibilitate limitata „cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contab il la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. In cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata (…) pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei”.

Asadar, aceste cheltuieli sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil si in cadrul lor se vor include si cheltuielile inregistrate cu TVA colectata pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei. Pentru tot ce depaseste 100 lei per cadou pentru parteneri sau clienti, entitatea trebuie sa intocmeasca autofactura si sa colecteze TVA.

Cum calculam cheltuielile de protocol?

Baza de calcul a cheltuielilor de protocol are urmatoarea formula:
Calcul deductibilitate cheltuieli de protocol = 2%* [(venituri totale – cheltuieli totale) + cheltuieli cu impozitul pe profit + cheltuieli de protocol (inclusiv TVA colectata)].

Cand platim TVA si cand nu in cazul cheltuielilor de protocol?

Codul fiscal precizeaza faptul ca, in ceea ce priveste tratamentul fiscal la TVA aferent cheltuielilor de protocol, nu constituie livrare de bunuri „acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de (…) protocol, in conditiile stabilite prin normele metodologice”. Deci, bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA.

Un cadou poate sa cuprinda unul sau mai multe bunuri oferite gratuit, iar daca valoarea cadoului oferit depaseste plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, persoana impozabila va colecta TVA pentru depasire, daca taxa aferenta bunurilor acordate cadou a fost dedusa in amonte. Asa cum am precizat mai sus, entitatea trebuie sa intocmeasca autofactura si sa colecteze TVA pentru tot ce depaseste 100 lei per cadou, iar colectarea TVA se va include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul.

Exemplu:

Compania decide sa acorde unui client, cu ocazia unei sarbatori, un cadou in valoare de 90 lei. Pentru acest cadou, nu se plateste TVA. Pentru un alt client, compania decide sa acorde un cadou in valoare de 170 lei. In acest caz, pentru ca depaseste plafonul de 100 lei, se va adauga TVA la suma care depaseste, si anume la 70 lei.

Atentie!

Cheltuielile efectuate cu angajatii (cafea, apa, fructe, alte mese etc.) nu sunt cheltuieli de protocol. Ele reprezinta cheltuieli efectuate pentru angajati, se vor inregistra pe conturi de personal si vor urma tratamentul fiscal similar veniturilor din salarii.