CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Procedura de deschidere a unui punct de lucru sau a unui sediu secundar

Procedura de deschidere a unui punct de lucru / sediu secundar

Un punct de lucru sau un sediu secundar este acel loc in care se desfasoara propriu-zis activitatea unei societati si, la fel ca in cazul unui sediu social, trebuie inregistrat. Deschiderea unui punct de lucru presupune mai intai inregistrarea si autorizarea acestuia la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), apoi la ANAF. In ambele cazuri, va fi nevoie de pregatirea unui dosar cu mai multe documente.

Deschiderea unui punct de lucru poate avea loc:
● La momentul momentul infiintarii societatii;
● La un moment ulterior, cand activitatea necesita un sediu secundar.

Pasul 1: Inscrierea punctului de lucru la ONRC

Conform informatiilor specificate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, documentele necesare deschiderii unui punct de lucru sunt:

● Acte de identitate asociati;
● Actul constitutiv al societatii in original;
● Cererea de inregistrare (original);
● Declaratia - tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau administratori/membrii ai directoratului, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
- persoana juridica nu desfasoara la sediul secundar activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 3);
- persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (modei 3);
● Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administratie/ directoratului, in cazul in care este abilitat in acest sens (original);
● Dovada folosintei/ detinerii spatiului ce urmeaza a fi folosit drept punct de lucru (contract de comodat, inchiriere, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, contract de vanzare etc.);
● Daca este cazul: avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 196/2018; avizele prealabile prevazute de legile speciale; imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale;
● Dovezile privind plata tarifului legal.

Pasul 2: Inscrierea punctului de lucru la ANAF

A doua etapa dupa deschiderea sediului secundar este aceea ca in termen de 30 de zile de la primirea actelor de la Registrul Comertului, acesta sa se inregistreze si la ANAF. Potrivit Codului de Procedura Fiscala, contribuabilul are obligatia de a declara organului fiscal central infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile, indiferent daca acestea sunt deschise in Romania sau in strainatate.

Inregistrarea sediului secundar la ANAF depinde de 2 situatii:

1. Societatea are mai putin de cinci angajati la punctul de lucru deschis

In acest caz, pentru inregistrarea sediului secundar la ANAF se vor depune urmatoarele documente:

● Formular 061 – Declaratie privind sediile secundare;
● Copia certificatului de inregistrare fiscala a persoanei juridice de care apartine sediul secundar sau filiala;
● Certificatul constatator privind infiintarea sediului social la ONRC;
● Rezolutia de la ONRC;
● Dovada de spatiu pentru sediul secundar declarat;
● Declaratie pe proprie raspundere ca societatea are mai putin de 5 salariati incepand cu data de …

2. Societatea are cinci angajati sau mai mult la punctul de lucru deschis

In acest caz, pentru inregistrarea sediului secundar la ANAF se vor depune urmatoarele documente:

● Formular 060 – Declaratie de inregistrare/Declaratie de mentiuni pentru sedii secundare;
● Copia certificatului de inregistrare fiscala a persoanei juridice de care apartine sediul secundar sau filiala;
● Certificatul constatator privind infiintarea sediului social la ONRC;
● Rezolutia de la ONRC;
● Dovada de spatiu pentru sediul secundar declarat;
● Declaratie pe proprie raspundere ca societatea are 5 salariati incepand cu data de … privind data angajarii celui de-al 5 – lea angajat, daca este cazul.

Nota

Societatile care au mai mult de 5 angajati la sediul secundar infiintat vor primi de la ANAF un cod de identificare fiscala pentru acel sediu secundar, dupa depunerea documentatiei mentionate mai sus, care se va utiliza pentru declararea impozitului pe veniturile de natura salariala in Declaratia 112 ale angajatilor care lucreaza la acel punct de lucru inregistrat.

Vrei sa iti deschizi rapid un punct de lucru?
Intra pe pagina noastra cu servicii la ONRC si vezi tarifele noastre. Garantam o experienta rapida si placuta, fara stres si costuri ascunse!