CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Impozitele pe terenuri, cladiri, respectiv, autoturisme datorate de societati in 2020

Impozitele pe terenuri, cladiri, respectiv, autoturisme datorate de societati in 2020

Pana la 31 martie, respectiv, 30 septembrie 2020, companiile care au in proprietate cladiri, autoturisme si terenuri, trebuie sa achite impozitele aferente. Achitarea acestora se poate face fie in doua transe egale, pana la 31 martie si 30 septembrie 2020, fie integral, pana la 20 martie anul acesta, caz in care cei care procedeaza astfel beneficiaza de reduceri.

1. Impozitul pe terenuri

Conform Codului fiscal, impozitul pe terenuri datorat de societati se face luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii, zona si categoria de folosinta a terenului, toate conform incadrarii realizate de consiliile locale.

Cuantumul impozitului pe teren este stabilit de consiliile locale. Plata integrala pana la primul termen, 20 martie 2020, atrage o reducere de pana la 10%. Plata intr-o singura transa este obligatorie daca suma datorata este de cel mult 50 de .

2. Impozitul pe cladiri

La fel ca in cazul terenurilor, impozitul pe cladiri este datorat autoritatilor locale din localitatea in care cladirile respective sunt situate si difera in functie de tipul destinatiei cladirii:

Pentru cladirile rezidentiale, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% si 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii companiei.
Pentru cladirile nerezidentiale, in care se desfasoara activitati economice, impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2% si 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile cu destinatie mixta, in care se locuieste si se desfasoara si activitate economica, impozitul se determina ca suma intre impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.

Cota exacta a impozitului pe cladiri este stabilita de catre consiliile locale, iar valoarea impozabila, care se actualizeaza o data la trei ani, este cea de la data de 31 decembrie a anului anterior si poate fi stabilita fie de ANAF, fie de un evaluator autorizat, fie prin valoarea lucrarilor de constructie, in cazul cladirilor construite in anul anterior.

Plata integrala pana la 31 martie 2020 atrage o reducere de pana la 10%. Daca suma datorata este de cel mult 50 de lei, plata acesteia este obligatorie pana la primul termen.

3. Impozitul pe autoturisme

Plata impozitului pe masini sau alte mijloace de transport inmatriculate in Romania, detinute de societati, se face in localitatea in care acestea isi au sediul sau punctul de lucru. Impozitul este calculat in functie de tipul mijlocului de transport.

La fel ca in cazul celorlalte impozite, plata integrala pana la primul termen beneficiaza de o reducere de pana la 10%, stabilita de autoritatile locale. Plata intr-o singura transa este obligatorie daca suma datorata este de cel mult 50 de lei.