CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Stabilirea cursului valutar in operatiunile agentilor economici

Stabilirea cursului valutar in operatiunile agentilor economici

Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o alta moneda la cursuri de schimb diferite. Pentru aplicarea regulilor privind contabilizarea operatiunilor in valuta, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate in valuta.

Avem urmatoarele situatii:

1. Importul de bunuri

In cazul importului de bunuri, se foloseste cursul valutar stabilit pentru calculul valorii in vama.

2. Alte operatiuni decat importul

Se foloseste fie:

- ultimul curs de schimb comunicat de BNR
- ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana
- cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

2.1. Emiterea de facturi inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans

Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA la data emiterii acestor facturi va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii, respectiv la data regularizarii operatiunii, chiar si in situatia TVA la incasare.

2.2. Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii in interiorul tarii, contractate in valuta cu decontare in lei la cursul de schimb din data platii

Diferentele de curs dintre cursul de schimb mentionat in factura si cursul de schimb utilizat la data incasarii nu sunt considerate diferente de pret si nu se emite o factura in acest sens.

2.3. Achizitii intracomunitare de bunuri

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul valutar din data exigibilitatii taxei, indiferent de data la care sunt sau vor fi receptionate bunurile.

2.4. Livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilitatii taxei, indiferent de data la care sunt sau vor fi livrate bunurile.