CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Care sunt cheltuielile deductibile si nedeductibile pentru societati si cum influenteaza rezultatul financiar?

Care sunt cheltuielile deductibile si nedeductibile pentru societati si cum influenteaza rezultatul financiar?

Orice societate are diverse cheltuieli care pot fi incadrate, conform legii, ca fiind cheltuieli deductibile, nedeductibile sau cu deductibilitate limitata. Aceasta incadrare prezinta importanta mai ales pentru societatile inregistrate ca platitoare de impozit pe profit.

O mare parte a cheltuielilor deductibile se regasesc la articolul 25 din Codul fiscal, insa sintetizat acestea se refera la:

● Cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice;
● Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor;
● Cheltuieli reglementate prin acte normative in vigoare (taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale).

Tipuri de cheltuieli nedeductibile, potrivit legii:

● Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate;
● Cheltuieli cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte servicii prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;
● Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private;
● Ddobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatilor sau cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.

O categorie care necesita mai multa atentie este cea a cheltuielilor cu deductibilitate limitata intrucat, in functie de tipul acestora, procentul sau conditiile de deductibilitate pot sa difere.

Iata cele mai importante categorii de cheltuieli deductibile limitat:

Cheltuieli de protocol:

Sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. Se includ in cadrul acestor cheltuieli si cele inregistrate cu TVA colectata pentru cadourile oferite cu valoare mai mare de 100 lei. Pentru orice cadou ce depaseste 100 lei, entitatea trebuie sa intocmeasca autofactura si sa colecteze TVA.

Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de maxim 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, si includ:

- Ajutoare de inmormantare, ajutoare pentru bolile grave si incurabile, ajutoare pentru nastere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
- Cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor (crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti etc.);
- Cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete culturale si tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;
- Alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern.

● Cheltuielile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii (angajatul are dreptul la 1 tichet de masa (cu o anumita valoare stabilita de angajator, conform legii) pentru fiecare zi lucratoare in care acesta este prezent la munca;

Scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii - cheltuielile cu perisabilitatile sunt deductibile limitat in sensul ca acestea trebuie sa se incadreze in limitele legale mentionate in Hotararea nr. 831/2004;

Pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu - sunt deductibile doar acelea care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

● Cheltuielile reprezentand cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum;

● Cheltuielile cu provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve, in limita prevazuta la art. 26, cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, potrivit art. 40^2, amortizarea, in limita prevazuta la art. 28;

● Cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu;

● Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal;

50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.

Desigur, pentru orice societate, cea mai mare importanta o au cheltuielile deductibile in determinarea rezultatului financiar, de aceea necesita atentie in calcule. Orice cheltuiala nedeductibila inregistrata ca fiind deductibila va duce la diminuarea impozitului pe profit sau venit si TVA-ul de plata, astfel ca, in momentul identificarii unei inregistrari eronate, se va recalcula impozitul si TVA-ul si vor aplica dobanzi si penalitati de intarziere asupra sumelor de la momentul in care acestea au fost scadente.