CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - 10 intrebari si raspunsuri privind Declaratia Unica in 2020

10 intrebari si raspunsuri privind Declaratia Unica in 2020

1. Ce este Declaratia Unica?

Declaratie unica este formularul ANAF prin care se declara impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, conform OpANAF nr. 139/2020. Se utilizeaza pentru declararea impozitului pe veniturile realizate si a contributiilor sociale datorate pe anul 2019, precum si a impozitului estimat si a contributiilor sociale datorate, pe anul 2020.

2. Cine depune Declaratia Unica?

Declaratia se completeaza si se depune de catre:

- persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri sau pierderi in Romania, din: activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, piscicultura si/sau silvicultura, transferul titlurilor de valoare, precum si venituri din alte surse (de exemplu: castiguri din transferul de moneda virtuala sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanta).
- persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania (venituri din activitati independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, etc.).
- persoanele fizice care nu realizeaza venituri, dar care doresc sa se asigure in sistemul public de asigurari sociale de sanatate si opteaza pentru plata contributiei aferente.

3. Ce se declara prin Declaratia Unica?

Prin aceasta declaratie care se depune in 2020:

- persoanele fizice vor declara impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate incepand cu anul 2019;
- persoanele fizice vor declara impozitul pe veniturile estimate si contributiile sociale datorate incepand cu anul 2020:
- persoanele fizice care nu realizeaza venituri, dar care doresc fie asigurate in sistemul public de sanatate, completeaza si depun Declaratia Unica pentru inscrierea in sistem si plata contributiei aferente.

4. Pentru ce categorii de venituri se depune Declaratia Unica?

Declaratia Unica se depune pentru urmatoarele categorii de venituri: activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor (chirii), activitati agricole, silvicultura si pisciculture, transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar, alte surse, venituri din strainatate.

5. Care este termenul de depunere al Declaratiei Unice?

UPDATE: Termenul limita de depunere a Declaratiei Unice a fost amanat pana la data de 30 iunie 2020.

Initial, termenul de depunere al Declaratiei Unice era 15 martie, insa acest termen a fost devansat, conform OUG nr 6, publicata in Monitorul Oficial nr 72/din 31 Ianuarie 2020, pana pe 25 mai 2020.

“In anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in situatiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Cod fiscal, precum si in alte acte normative, se proroga pana la data de 25 mai 2020 inclusiv.

(3) In anul 2020, termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice in situatiile reglementate de Codul fiscal, se proroga pana la data de 25 mai 2020 inclusiv.”

6. Care este termenul de plata al obligatiilor fiscal declarate prin Declaratia Unica?

Termenul de plata pentru Declaratia Unica in 2020:

- Pentru obligatiile fiscale aferente veniturilor obtinute in 2019, termenul de plata este 30 iunie 2020;
- Termenul de plata pentru obligatiile fiscale calculate la venitul estimat pentru 2020 este 15 martie 2021;

7. Cum se depune Declaratia Unica in 2020?

Exista trei posibilitati de depunere:

- prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual", disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
- prin intermediul serviciului "Depunere declaratii", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
- in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

8. Cum se realizeaza rectificarea Declaratiei Unice?

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectata de contribuabil ori de cate ori acesta descopera ca informatiile nu corespund celor din Declaratia depusa anterior, iar acest lucru se realizeaza prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
- Corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice;
- Stabilirea bonificatiei pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul anual estimat, precum si a contributiilor sociale, potrivit art. 121 din Codul fiscal; - acest lucru se poate realiza pana la data de 31 decembrie a anului de impunere.
- Modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
- Modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
- Modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate;
- Corectarea altor informatii prevazute de formular.

9. Trebuie sa platesc contributia la asigurarile sociale de sanatate si pensii?

9.1. Contributia la sanatate

Se datoreaza in cazul in care contribuabilul obtine venituri (in afara celor salariale) care depasesc 12 salarii minime brute pe economie. Plafonul pentru 2020 este 12 x 2.230 lei = 26.760 lei, rezultand astfel o contributie de 2.676 lei/an, contributia la asigurarile sociale de sanatate fiind in procent de 10%. Pentru anul 2019, plafonul a fost 24.960 lei, iar contributia de 2.496 lei.

9.2. Contributia la pensii

Contributia la pensii se datoreaza in cazul in care contribuabilul obtine venituri (in afara celor salariale) care depasesc 12 salarii minime brute pe economie. Plafonul pentru 2020 este 12 x 2.230 lei = 26.760 lei, rezultand astfel o contributie de 6.690 lei lei/an, contributia la CAS fiind in procent de 25%. Pentru anul 2019, plafonul a fost 24.960 lei, iar contributia de 6.240 lei. Sunt scutite de la contributie pensionarii si acele persoane care sunt asigurate in sisteme proprii profesiei de care apartin (exemplu: avocatii) si care nu sunt obligate sa se asigure in sistemul de stat.

10. Persoanele fara venituri care doresc sa devina asigurate la sanatate si/sau pensii prin depunerea Declaratiei Unice.

Persoanele fara venituri pot sa devina asigurati la sanatate si in sistemul de pensii in mod voluntar, prin depunerea Declaratiei Unice. Calitatea de asigurat se dobandeste chiar din momentul depunerii declaratiei (nu din momentul platii) si este valabila pentru o perioada de 12 luni.