CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - 5 aspecte despre dividende in 2020

5 aspecte despre dividende in 2020

Companiile care au inregistrat profit in trimestrul anterior pot imparti dividende interimare.

1. Veniturile din dividende

Veniturile din dividende se numara printre veniturile din investitii pentru care Codul fiscal prevede ca se datoreaza impozit pe venit si, in anumite conditii, CASS. Un dividend este o cota-parte din profitul companiei, care se plateste fiecarui actionar sau asociat, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

2. Contributia la asigurarile de sanatate

Contributia la asigurarile de sanatate este datorata de persoanele fizice care estimeaza ca in 2020 vor incasa venituri din dividende a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute. Salariul minim in 2020 este de 2.230 lei, asadar vorbim de un plafon de 26.760 lei. Cota este si in 2020 de 10%, prin urmare, se plateste CASS in valoare de 2.676 de lei pentru intreg anul 2020.

Plafonul de la care contributia CASS este obligatorie se calculeaza luand in considerare, pe langa veniturile din dividende, si pe cele din alte surse: veniturile independente, din drepturi de autor sau din chirii. Astfel, daca o persoana fizica obtine cumulat venituri atat din dividende, cat si din aceste surse, datoreaza CASS daca depaseste plafonul de 26.760 de lei.

3. Impozitul pe veniturile din dividende

Veniturile sub forma de dividende se impoziteaza in anul 2020 cu o cota de 5% din suma acestora. Codul fiscal prevede ca „Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final”.

Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe dividende revine persoanelor juridice, o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Impozitul trebuie declarat prin formularul 100 si achitat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata dividendelor.

4. Dividendele distribuite, dar neplatite

In ceea ce priveste dividendele distribuite, dar care nu au fost achitate actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, Codul fiscal prevede la art. 224 alin. (5) faptul ca „impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, dupa caz”.

5. Distribuirea dividendelor trimestrial sau anual

Dividendele se pot distribui atat anual, dupa incheierea exercitiului financiar, in baza situatiilor financiare anuale, cat si trimestrial, pe baza situatiilor financiare interimare, insa numai daca exista un profit din care sa se imparta bani.

In cazul distribuirii trimestriale, plata se face la un termen stabilit de adunarea generala a asociatilor sau prin lege speciala, iar la final se face o regularizare a diferentelor prin situatiile financiare anuale. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare interimare se pot intocmi la finele fiecarui trimestru al anului, dupa ce se face o inventariere a patrimoniului. Este interzisa distribuirea de dividende din profituri fictive sau in situatia in care societatea inregistreaza pierdere.

Sursa foto: Unsplash.com