CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - PFA 2020: Cheltuieli deductibile si cheltuieli nedeductibile la stabilirea venitului net

PFA 2020: Cheltuieli deductibile si cheltuieli nedeductibile la stabilirea venitului net

Termenul limita pentru depunerea Declaratiei Unice a fost amanat, in contextul economic generat de Covid-19, pana la data de 30 iunie 2020. Asadar, persoanele fizice autorizate au avut mai mult timp la dispozitie pentru a calcula cheltuielile, taxele, impozitele si contributiile sociale, si, in final, pentru a stabili venitul net obtinut.

Dar cum se stabileste venitul net pentru o PFA?

Venitul net din activitati independente in sistem real se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, efectuate in scopul realizarii de venituri, conform regulilor instituite de articolul 68 din Codul fiscal si normele metodologice de aplicare. Pentru a calcula venitul net anual obtinut, o PFA ia in calcul diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile care au fost facute in scopul activitatii intreprinse.

Care sunt cheltuielile deductibile pentru PFA in 2020?

Reguli pentru ca o cheltuiala sa fie deductibila:

Cheltuielile sunt deductibile in limita unui anumit procent din baza de calcul, in functie de tipul cheltuielilor. Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate de o persoana fizica autorizata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

● Sa fie efectuate in scopul realizarii veniturilor si justificate prin documente:
- Bonul fiscal de la casa de marcat insotit sau nu de factura;
- Chitanta insotita de factura;
- Borderoul de achizitii de la persoane fizice sau contract de vanzare cumparare pentru mijloace fixe sau nota de receptie si constatare de diferente, dupa caz si dispozitia de plata catre casierie.
● Sa fie platite in cursul exercitiului financiar, in anul in care doriti sa le deduceti.
● Sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor sau sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pe perioada deplasarii contribuabilului.
● Sa reprezinte contributii de asigurari sociale.
● Sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute la art. 25 din Codul fiscal. In cazul activelor neamortizabile prevazute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa caz.
● Sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:
- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
- active ce servesc drept garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii; - bunuri utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing;
- asigurarea de risc profesional

Lista cheltuielilor deductibile integral

● Cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si marfuri;
● Cheltuielile cu lucrarile executate si serviciile prestate de terti;
● Cheltuieli reprezentand chiria aferenta spatiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere;
● Cheltuielile aferente spatiului – intretinere; cablu, lumina etc se pot deduce in limita gradului de folosinta efectiva a spatiului;
● Cheltuieli cu dobanzile aferente creditelor bancare, cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
● Cheltuielile pentru pregatirea profesionala si perfectionarea contribuabilului si a salariatilor acestuia;
● Cheltuielile cu functionarea si intretinerea aferente bunurilor imobile care fac obiectul unui contract de comodat, potrivit intelegerii din contract, pentru partea aferenta utilizarii in scopul afacerii;
● Cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
● Cheltuielile cu energia si apa;
● Cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane (abonamentul la metrou, ratb, biletele de avion, cazare si diurna dar doar daca deplasarea are legatura cu activitatea PFA-ului);
● Rata de leasing in cazul leasingului operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile in cazul leasingului financiar;
● Cheltuielile ocazionate de participarea la congrese si alte intruniri cu caracter profesional;
● Cheltuielile de reclama si publicitate;
● Valoarea ramasa neamortizata a bunurilor si drepturilor amortizabile instrainate, determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe costuri in cursul exploatarii si limitata la nivelul venitului realizat din instrainare;
● Alte cheltuieli efectuate in scopul realizarii veniturilor.

Cheltuielile deductibile partial pentru PFA in 2020

● Cheltuielile cu autoturismul si consumabilele aferente: benzina, reparatiile, intretinerea auto etc.
● Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private;
● Cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul;
● Cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori si voucherele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;
● Cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului;
● Scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislatiei in materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depasit de valabilitate potrivit legii;
● Contributiile la fonduri de pensii facultative;
● Primele de asigurare voluntara de sanatate;
● Cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori;
● Cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, potrivit legii;
● Cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar;
● Cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 4.000 euro anual;
● Cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

Cheltuielile nedeductibile pentru PFA in 2020

● Sumele sau bunurile folosite de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
● Cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
● Impozitul pe veniturile independente, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
● Cheltuielile cu primele de asigurare, precum si cu serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, altele decat cheltuielile cu primele de asigurare efectuate pentru active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
● Donatii de orice fel;
● Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare si penalitatile;
● Ratele aferente creditelor angajate;
● Cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
● Cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
● Impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;
● 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de noua scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta;
● Alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

O evidenta clara si organizata a cheltuielilor deductibile si nedeductibile din fiecare luna, cu documente justificative, este importanta atat pentru obtinerea unui venit net corect, cat si pentru evitarea amenzilor sau penalitatilor dupa completarea Declaratiei Unice si plata impozitelor aferente.

Pentru servicii de contabilitate pentru PFA, contactati-ne!

Sursa foto: Pixabay