CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Inactivitatea fiscala si reactivarea contribuabililor declarati inactivi

Inactivitatea fiscala si reactivarea contribuabililor declarati inactivi

Inactivitatea fiscala poate avea urmari serioase atat pentru contribuabili, cat si pentru partenerii acestora de afaceri, care se pot vedea in imposibilitatea de a-si deduce cheltuielile si TVA-ul aferent achizitiilor de la societatile declarate inactive. Exista o serie de obligatii pe care contribuabilii trebuie sa le indeplineasca pentru a nu ajunge in situatia de a fi declarati inactivi, dar si o serie de proceduri pe care le pot urma pentru reactivare.

Inactivitatea fiscala

Inactivitatea fiscala este situatia in care o firma poate aparea in evidentele fiscale, generata de neindeplinirea unor obligatii precum:

a) nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege – mai exact, inseamna ca respectivul contribuabil nu a depus pe perioada unui semestru calendaristic una sau mai multe declaratii fiscale: 112, 100, 300, 301, 390 VIES, sau 394.
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporara inscrisa la Registrul Comertului;
e) durata de functionare a societatii este expirata;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

In termen de 5 zile de la primirea informatiilor de la ONRC, ANAF intocmeste o lista care cuprinde contribuabilii ce se afla in una din situatiile prezentate mai sus.

Decizia de declarare a inactivitatii

● In caz de inactivitate temporara inscrisa la Registrul Comertului sau in care durata de functionare a societatii este expirata, decizia de declararea a inactivitatii se emite in maximum 5 zile de la intocmirea listei pentru fiecare contribuabil inscris in lista.
● Pentru contribuabilii care nu mai au organe statutare sau durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu este expirata, organul fiscal transmite contribuabililor in maximum 5 zile lucratoare o notificare in vederea clarificarii situatiei pentru care a fost declarat inactiv.

Contribuabilii trebuie sa faca dovada ca nu se mai afla in situatia care a condus la transmiterea notificarii in termen de 30 de zile de la data primirii acesteia, pentru a nu fi inscrisi in evidenta contribuabililor declarati inactivi.

Registrul contribuabililor inactivi

ANAF organizeaza evidenta contribuabililor declarati inactivi sau a celor reactivati in cadrul Registrului contribuabililor inactivi / reactivati, care contine:

a) datele de identificare a contribuabilului/platitorului;
b) data declararii ca inactiv a contribuabilului/platitorului;
c) data reactivarii;
d) denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare in inactivitate/reactivare
e) alte mentiuni.

Inscrierea in registrul contribuabililor declarati inactivi se face de catre organul fiscal central emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii.

Registrul contribuabililor inactivi este public pe site-ul ANAF. Pentru a verifica daca un furnizor sau un colaborator de afaceri este inactiv, ANAF pune la dispozitie Registrul contribuabililor inactivi, care poate fi vizualizat aici. O verificare prealabila a societatilor cu care pot exista relatii contractuale este absolut necesara, intrucat consecintele fiscale se pot dovedi dezastruoase.

Reactivarea contribuabililor declarati inactivi

Conform art. 92 (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, declararea ca inactiv a contribuabilului/platitorului, precum si reactivarea acestuia se efectueaza de catre organul fiscal central, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., care se comunica contribuabilului/platitorului.

Contribuabilul declarat inactiv se reactiveaza daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

● Isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege;
● Nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
● Organul fiscal central constata ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
● Sa nu se afle in situatia pentru care a fost declarat inactiv, in cazul contribuabililor declarati inactivi:
- aflati in inactivitate temporara inscrisa la Registrul Comertului
- au durata de functionare a societatii expirata
- nu mai are organe statutare
- durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu este expirata.

Contribuabilii care indeplinesc cumulativ conditiile de reactivare pot solicita reactivarea prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat. Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicarii deciziei de reactivare. In caz de anulare a codului de TVA, organul fiscal atribuie, la cererea de inregistrare in scopuri de TVA a contribuabilului (Formularul 099), acelasi cod de inregistrare in scop de TVA atribuit anterior anularii acestuia.

Consecinte ale declararii ca fiind contribuabil inactiv

● Inscrierea in cazierul fiscal
Inactivitatea fiscala, cu exceptia inactivitatii fiscale declarata ca urmare a inscrierii inactivitatii temporare la Registrul Comertului, se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice sau entitatii fara personalitate juridica declarata inactiva, cat si al reprezentantilor legali sau reprezentantilor desemnati ai acestora, existenti in perioada in care au intervenit situatiile de declarare a inactivitatii fiscale.

● Contribuabilii inactivi nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor
Contribuabilii care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor, a taxelor si a contributiilor sociale obligatorii prevazute de Codul Fiscal, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor. De asemenea, organul fiscal anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA si, astfel, contribuabilii nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiilor efectuate, dar au obligatia de plata a TVA (prin facturare cu sau fara TVA) in baza formularului 311.

● Consecinte pentru partenerii de afaceri
Cei care achizitioneaza bunuri si servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor putea sa isi deduca cheltuielile si nici TVA-ul aferent achizitiei.

Baza legala:
Art. 91 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
Art. 92 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala
Art. 4 din Ordonanta de Guvern 39/2015 privind cazierul fiscal
Ordinul ANAF 3846/2015 – Procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/platitorilor, potrivit articolului 92 alineatul (1) din Codul de procedura fiscala
Ordinul ANAF 1888/2019 - privind modificarea si completarea Ordinului ANAF 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

Daca sunteti in situatia in care ati fost declarat inactiv, nu asteptati! Contactati-ne si noi ne vom ocupa de toata procedura in locul dumneavoastra, pentru ca tot procesul de reactivare sa se desfasoare rapid si corect, fara omisiuni care v-ar putea crea probleme in viitor.

Imagine deLex Photography de pe Pexels