CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Depunerea raportarilor contabile semestriale

Depunerea raportarilor contabile semestriale

Pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2020, Ministerul Finantelor Publice a emis Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum si pentru completarea unor prevederi contabile.

Cine depune aceste raportari?

Nu toate entitatile sunt obligate sa depuna raportari contabile semestriale (la 30.06.2020) ci doar acelea care, in exercitiul financiar precedent, au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Raportarile contabile la 30 iunie 2020 sunt obligatorii pentru:

● Contribuabilii care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 de lei si care sunt sub incidenta reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate (specificate in Ordinul Finantelor 1.802/2014).

● Contribuabilii care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 de lei si care sunt sub incidenta reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (specificate in Ordinul Finantelor 2.844/2016).

Incadrarea in cifra de afaceri de 220.000 de lei se face in baza indicatorilor determinati in situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2019, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar 2019. Tot in baza situatiilor financiare anuale pe anul 2019 se determina si indicatorii total active, cifra de afaceri neta si numar mediu de salariati.

Nu depun aceste raportari contabile

Nu depun raportarile contabile la 30 iunie 2020 acei contribuabili care nu au desfasurat activitate de la momentul infiintarii si pana la 30 iunie 2020, cei care in tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat in inactivitate temporara, cei infiintati in cursul anului 2020 si cei aflati in lichidare.

Termenul de raportare

In anii anteriori, termenul pentru depunerea raportarilor semestriale era stabilit ca fiind jumatatea lunii august. Pentru anul 2020, termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale a fost stabilit pe data de 30 septembrie 2020.

Sanctiuni pentru nedepunerea in termen a raportarilor contabile

Potrivit Legii contabilitatii (Legea 82/1991), nedepunerea in termen a raportarilor contabile se sanctioneaza astfel:
● Amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
● Amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
● Amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;
● In cazul nedepunerii raportarilor contabile se aplica amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Serviciile Eurocont and H.R. sunt adaptate domeniului dumneavoastra de activitate. Dorim sa construim relatii de incredere si pe termen lung cu clientii nostri, de aceea incercam sa mentinem un standard inalt de calitate, cu tarife avantajoase, calculate in functie de marimea firmei si domeniul de activitate. Contactati-ne!

---
Imagine de Trent Erwin de pe Unsplash