CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Sporurile salariale – de cate tipuri sunt si cum se calculeaza

Sporurile salariale – de cate tipuri sunt si cum se calculeaza

Potrivit Codului Muncii, „salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.” Conform Codului Muncii, art. 160, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. Sporul reprezinta un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, in conditiile legii, pentru fiecare categorie de personal, se arata in Legea 153/2017 actualizata in 2020.

Categorii de sporuri salariale

1. Spor pentru munca suplimentara
Conform art. 120 din Codul Muncii, munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este considerata munca suplimentara. Nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident.

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice, dupa efectuarea acesteia. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

De asemenea, munca in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza si munca nu poate fi compensata prin ore libere platite, se acorda un spor de 100% din salariul de baza, corespunzator orelor suplimentare efectuate.
2. Spor pentru munca de noapte
Activitatea desfasurata intre orele 22.00 si 6.00 se considera munca de noapte. Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz, conform Codului Muncii, art. 125:

a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru;

Pentru orele lucrate in intervalul de mai sus, salariatii de noapte beneficiaza:

a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
3. Spor de vechime in munca
Acest spor poate fi stabilit prin contractul colectiv sau individual de munca si este in cuantum de minimum 5% din salariul de baza pentru 3 ani vechime si maximum 25% din salariul de baza la o vechime de peste 20 de ani.

Orice angajat poate negocia includerea unui spor pentru vechimea in munca in contractul individual si o anumita perioada necesara pentru calcularea acestuia, astfel ca la momentul insumarii acestei perioade, poate beneficia in plus de un anumit procent din salariu.
4. Sporul pentru conditii nocive, conditii grele, periculoase sau penibile
Pentru conditii nocive de munca, se acorda 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate. Pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile, sporul este de 10% din salariul de baza.
5. Sporul pentru persoanele cu handicap
Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap grav sau accentuat, in cadrul programului normal de lucru se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare. Categoriile de persoane cu handicap care beneficiaza de acest spor se stabilesc prin Hotarare a Guvernului.

Sporurile salariale se pot negocia

Trebuie tinut cont de faptul ca sporurile prevazute in lege sunt la limita inferioara astfel ca cele doua parti pot negocia cuantumul lor. Sporurile salariale pot fi acordate atat celor care lucreaza in sectorul public, cat si celor din sectorul privat.

Pentru mai multe informatii si servicii de salarizare si resurse umane, contactati-ne!

---
Imagine de Gabrielle Henderson de pe Unsplash