CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Organizarea activitatii de resurse umane. Modificari aduse de Legea 213/2020 Codului Muncii

Organizarea activitatii de resurse umane. Modificari aduse de Legea 213/2020 Codului Muncii

Activitatea de resurse umane a unui angajator include, in esenta, mult mai multe aspecte ce tin de relatia de munca, aceasta fiind gestionata, de obicei, de un expert/inspector in resurse umane. De asemenea, mai poate include si aspecte precum evaluarea si motivarea salariatilor, pregatirea si integrarea celor nou-angajati, stabilirea fiselor de post, primirea plangerilor de la lucratori sau chiar derularea cercetarii disciplinare prealabile.

Un contabil se poate ocupa doar de Revisal si nu poate gestiona si celelalte aspecte ale activitatii de HR, decat daca este specializat si in acest domeniu de activitate. Prin urmare, pentru gestionarea intregii activitati de HR este nevoie, de cele mai multe ori, de o persoana separata, specializata in domeniu.

In urma modificarilor aduse de Legea 213/2020 la inceputul lunii octombrie Codului Muncii, fiecare angajator are dreptul de a-si organiza activitatea de resurse umane si salarizare in urmatoarele moduri:

a) prin asumarea de catre angajator a atributiilor specifice;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajati carora sa le repartizeze, prin fisa postului, atributii privind activitatea de resurse umane si salarizare;
c) prin contractarea unor servicii externe specializate in resurse umane si salarizare. Serviciile externe specializate in resurse umane si salarizare vor fi coordonate de catre un expert in legislatia muncii.

Modificarea a fost inclusa in Codul Muncii la art. 34.

Alte modificari aduse de Legea 213/2020 se refera la:

1. Salariatii vor fi asistati de un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de un membru sindical la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca.

Anterior acestei prevederi, legea specifica doar ca salariatii pot fi asistati de terte persoane la negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual, insa fara sa se precizeze ce calitate profesionala pot avea acestea. Modificarea a fost introdusa la art.17, alin.6 in Codul Muncii.

2. Salariatii vor fi asistati de un consultant extern specializat in legislatia muncii si la cercetarea disciplinara. Modificarea a fost introdusa la art.251, alin.1 din Codul Muncii, care mai prevede:

(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Pentru efectuarea cercetarii disciplinare, angajatorul va desemna o persoana sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat in legislatia muncii, pe care o/il va imputernici in acest sens.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de catre persoana desemnata, de catre presedintele comisiei sau de catre consultantul extern, imputerniciti potrivit alin. (11), precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei sau persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un consultant extern specializat in legislatia muncii sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Mai exact, pe durata cercetarii, salariatul va putea fi asistat de un avocat, de un expert in legislatia muncii, de un mediator specializat in legislatia muncii ori de un membru sindical. De asemenea, si angajatorul va putea apela la serviciile unui consultant extern specializat in legislatia muncii pentru efectuarea cercetarii disciplinare.

3. Problemele individuale cu salariatii vor putea fi rezolvate prin conciliere, inainte sa se ajunga in instanta.

Modificarea a fost introdusa la art.242, lit.d) din Codul Muncii, articol care se refera la elementele de continut ale regulamentului intern al unei companii. Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Asadar, inainte ca o nemultumire a unui angajat sa fie prezentata unei instante, partile vor incerca sa o rezolve pe cale amiabila, prin conciliere, cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii: avocat, un expert in legislatia muncii sau un mediator specializat in legislatia muncii.

In cazul in care activitatea companiei dvs. a devenit complexa, nu tineti pasul cu modificarile legislative si cu dispozitiile Codului Muncii, serviciile noastre de salarizare si resurse umane sunt la un click distanta. Avem personal specializat in activitatea de resurse umane si salarizare, astfel incat dvs sa va puteti concentra doar pe dezvoltarea afacerii.

Click aici.

Imagine de pe Pixabay