CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Munca la domiciliu si telemunca. Reglementari si organizare

Munca la domiciliu si telemunca. Reglementari si organizare

In contextul instituirii starilor de alerta, respectiv, de urgenta provocate de pandemia de Covid-19, in incercarea de a proteja angajatii si impiedica raspandirea virusului, tot mai multe companii apeleaza la munca la domiciliu sau, acolo unde conditiile o impun, telemunca. Cele doua notiuni nu inseamna unul si acelasi lucru. Sunt reglementate diferit si se deosebesc prin mai multe aspecte, fiecare dintre ele avand avantaje si dezavantaje atat pentru salariati, cat si pentru angajatori.

Munca la domiciliu

Munca la domiciliu este reglementata de art. 108 – 110 din Legea 53/2003 Codul muncii, prin care se specifica locul desfasurarii activitatii angajatului, programul de lucru, modul in care poate fi verificata activitatea sa si aspectele ce trebuie prevazute in contractul individual de munca.

Locul de desfasurare a activitatii profesionale, asa cum ii spune si denumirea, este la domiciliul sau resedinta salariatului. Conform art. 108 alin. (2) din Codul muncii, salariatii isi stabilesc singuri programul de lucru, insa angajatorul poate verifica activitatea salariatului sau in conditiile stabilite prin contractul individual de munca.

Pe langa elementele prevazute in mod normal in contractul individual de munca, in cazul muncii la domiciliu, CIM cuprinde si:
- Precizarea expresa ca salariatul lucreaza de la domiciliu;
- Perioada in care se aplica aceasta masura;
- Programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului, precum si modul concret prin care realizeaza acest lucru; - Obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Telemunca

Telemunca este reglementata de Legea nr. 81/2018, care o defineste ca fiind „forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor.” In acest context, telesalariatul este orice salariat care desfasoara activitatea de telemunca.

Spre deosebire de munca la domiciliu, in telemunca salariatul are posibilitatea sa lucreze atat de la domiciliu, cat si din alt loc in afara sediului angajatorului. Perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea se stabilesc impreuna cu angajatorul. De asemenea, angajatorul poate verifica activitatea telesalariatului in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil. Angajatorul trebuie sa respecte programul si modalitatea concreta de realizare a controlului dupa cum a fost agreata cu salariatul.

Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor. Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia, dupa cum prevede legea. Telemunca si conditiile de desfasurarea a acesteia se prevede in mod expres in contractul individual de munca, odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou angajat, sau prin act aditional la contractul individual de munca existent. Nerespectarea acestei prevederi se poate sanctiona cu o amenda.

Contractul individual de munca in cazul telemuncii contine, pe langa elementele prevazute in mod expres, urmatoarele aspecte:
- Precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
- Perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
- Locul desfasurarii activitatii de telemunca;
- Programul in cadrul caruia angajatorul verifica activitatea telesalariatului;
- Responsabilitatile partilor;
- Obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii al materialelor;
- Masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat;
- Conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca.

Avantaje si dezavantaje in munca la domiciliu si telemunca

Atat munca la domiciliu, cat si telemunca, au avantaje si dezavantaje pentru partile implicate. Pentru salariat, avantajele rezida din faptul ca elimina cheltuielile cu deplasarea, economiseste timpul necesar deplasarii de la domiciliu la locul de munca si isi poate organiza mai eficient timpul de lucru. Desigur, cheltuielile legate de desfasurarea activitatii profesionale in alta parte decat sediul angajatorului (Internet, electricitate, apa etc.) pot fi mai mari si revin astfel angajatului.

Pentru angajator, dezavantajele constau in limitarea exercitarii controlului asupra activitatii telesalariatului sau angajatului care lucreaza la domiciliu si in asigurarea echipamentelor de munca si a mijloacelor de desfasurare a activitatii (laptop, telefon, software etc.). Cu toate acestea, angajatorul isi diminueaza cheltuielile cu paza sau cele aferente spatiului sediului companiei.

Contractele de munca si actele aditionale in caz de telemunca sau munca la domiciliu pot ridica probleme in redactarea si includerea tuturor elementelor necesare. De aceea, serviciile noastre va stau la dispozitie, cu tarife si pachete avantajoase pentru orice tip de companie. Detalii aici.

Imagine de Candid_Shots de pe Pixabay.