CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Concedierea legala a unui angajat. Care sunt situatiile in care acest lucru este posibil?

Concedierea legala a unui angajat. Care sunt situatiile in care acest lucru este posibil?

La angajarea unei persoane, contractul individual de munca se incheie cu acordul ambelor parti – angajat si angajator -, insa, la finalul colaborarii, acelasi contract poate inceta, conform art. 55 din Codul Muncii in mai multe moduri:
• de drept – in cazurile prevazute de lege;
• ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
• prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege. Mai exact, vorbim fie de concediere, fie de demisie.

Ce este concedierea?

Concedierea unui angajat nu este o procedura facila in Romania, legislatia continand mai multe prevederi menite sa protejeze angajatul de eventuale abuzuri din partea angajatorului.

Conform art. 58 din Codul Muncii, concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului si poate fi dispusa fie pentru motive care tin de persoana salariatului, fie pentru motive care nu tin de persoana acestuia.

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sau motivele obiective, sunt specificate in Codul Muncii la Art. 65 si se refera la renuntarea de catre angajator la locul de munca ocupat de salariatul in cauza: „Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.

Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

De asemenea, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi individuala sau colectiva, iar salariatii concediati astfel beneficiaza de somaj si compensatii in conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil.  

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
• in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contract;
• in cazul in care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala;
• in cazul in care salariatul se dovedeste, conform expertizei medicale, ca este inapt fizic si/sau psihic pentru a-si indeplini atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat;
• in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

Situatiile in care concedierea salariatilor este interzisa

Codul Muncii specifica situatiile in care concedierea salariatilor este interzisa:
• pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata;
• pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

De asemenea, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa, conform Art. 60:
• pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
• pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
• pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
• pe durata concediului de maternitate;
• pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
• pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
• pe durata efectuarii concediului de odihna.

Tot Art. 60 specifica faptul ca aceste prevederi nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii.

Preavizul in caz de concediere

Salariatul, inainte de a fi concediat, are dreptul la un preaviz de 20 de zile lucratoare. In aceasta perioada, isi continua activitatea si este remunerat conform contractului individual de munca.

Exista, insa, anumite situatii in care salariatii pot fi concediati si fara preaviz:
• daca se afla in perioada de proba, adica pot fi dati afara chiar a doua zi;
• salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la alte reguli stabilite prin contract (individual de munca sau colectiv) sau de la regulamentul intern;
• daca salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu, dar doar pentru o perioada mai mare de 30 de zile.

Servicii de salarizare si resurse umane, contracte de munca, pontaje, fise de post, de evaluare si documente de concediere, aici. Cere o oferta de pret!

Imagine de Samantha Gades de pe Unsplash