Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Declaratia Unica in 2021 - Tipuri de contribuabili, termen limita si modalitati de depunere

Declaratia Unica in 2021 - Tipuri de contribuabili, termen limita si modalitati de depunere

Mai sunt doar cateva zile pana la termenul limita de depunere a Declaratiei Unice, ultima zi in acest an fiind 25 mai. Formularul 212 sau Declaratia Unica este utilizata si depusa de persoanele fizice pentru diferitele forme de venit pe care le obtin, pentru a stabili taxele datorate statului.

 

1. Termen de depunere a Declaratiei Unice in 2021

Declaratia unica (DU) se trimite la ANAF:

» Pana la data de 25 mai 2021 inclusiv, pentru declararea definitivarea impozitului anual pe venit si a contributiilor sociale aferente veniturilor realizate in 2020;

» Pana la data de 25 mai inclusiv, pentru declararea veniturilor estimate ca vor fi realizate de persoanele fizice in anul 2021.

De asemenea:

» Declaratia Unica se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului sau incheierii contractului intre parti, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal sau al celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare, pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.

» Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit, in situatia incetarii activitatii in cursul anului, respectiv a intreruperii temporare, sunt obligati ca in termen de 30 de zile de la producerea evenimentului sa depuna declaratia si sa isi recalculeze impozitul pe venit.

 

2. Cine depune Declaratia Unica?

» Persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

» Persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

» Profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care au beneficiat de:

      - indemnizatia prevazuta la art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare;

      - indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile ulterioare;

      - avocati si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare.

 

3. Cum se depune Declaratia Unica?

Exista patru modalitati de depunere:

» Prin intermediul Spatiului privat virtual;
» Prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro – Depunere declaratii, pe baza certificatului digital calificat;
» In format hartie, direct la registratura organului fiscal;
» Prin posta, cu confirmare de primire.

 

4. Rectificarea Declaratiei Unice

In caz ca se constata erori de completare, Declaratia poate fi rectificata dupa ce a fost depusa, completandu-se din nou aceeasi declaratie, dar cu bifa pe rectificativa.

Rectificarea se poate realiza in urmatoarele situatii:

» Pentru corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

» Modificarea datelor de identificare a persoanei fizice » modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau nivelul acestora

» Modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate

» Corectarea altor informatii prevazute de formular

 

5. Baza legala pentru depunerea Declaratiei Unice

Legea 227/2015 art.120,1201, art.122, art. 130 alin. (4) si art. 107 alin. (2), art. 151, art. 174, art. 180 OPANAF nr.14/2021

 

6. Servicii de contabilitate Eurocont and HR pentru persoanele fizice care depun Declaratia Unica

Tarife personalizate, in functie de domeniul de activitate si volumul de munca. Contactati-ne!