Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Formarea profesionala – cum este reglementata si cum se realizeaza?

Formarea profesionala – cum este reglementata si cum se realizeaza?

Formarea profesionala este importanta atat pentru motivatia si evolutia profesionala a salariatului, cat si pentru productivitatea companiei. O strategie corecta, pe termen lung a oricarei companii trebuie sa aiba in vedere faptul ca adaptarea continua la cerintele pietei se realizeaza si prin intermediul angajatilor, a modului de lucru si a cunostintelor pe care acestia le pot utiliza in activitatea de zi cu zi.

Formarea profesionala este una dintre clauzele care pot fi negociate la semnarea contractului individual de munca, iar pe parcursul activitatii, devine o modalitate prin care salariatii isi pot imbunatati performantele si pot promova. Cursurile de formare pot fi organizate de companie sau in afara acesteia, in conditiile stabilite de lege.

Obiectivele formarii profesionale sau de ce trebuie sa aiba loc?

Printre cele mai importante obiective ale formarii profesionale se numara adaptarea salariatului la cerintele postului, actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului, pentru promovarea in munca sau pentru reconversia profesionala, dezvoltarea carierei profesionale, perfectionarea pregatirii profesionale, obtinerea unei calificari profesionale.

Codul Muncii specifica faptul ca formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale (art. 192).

Cum se realizeaza formarea profesionala?

Art. 194 din Codul Muncii specifica faptul ca angajatorul este obligat sa asigure participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

● cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
● cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

In acest caz in care participarea este initiata de catre angajator, cheltuielile generate de programele de formare profesionala se suporta de catre acesta.

Angajatorul (persoana juridica) care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor. Planul de formare profesionala elaborat astfel devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate, iar salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala, dupa cum se specifica la art.195.

Participarea la programele de pregatire profesionala din initiativa angajatului

Participarea la programele de pregatire profesionala poate fi facuta insa si la initiativa angajatului. In acest caz, modalitatea si durata formarii, drepturile si obligatiile partilor, precum si cheltuielile ocazionate de formarea profesionala se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Drepturi si obligatii privind formarea profesionala

Codul Muncii precizeaza ca salariatii care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala pot primi, in afara salariului corespunzator locului de munca, si alte avantaje in natura pentru formarea profesionala.

De asemenea, pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala initiate de angajator, salariatul va beneficia de toate drepturile salariale detinute si de vechime la locul de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Salariatii care participa la programe de pregatire au, insa, si obligatii

Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

Salariatii nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin actul aditional incheiat, iar nerespectarea de catre salariat a acestui angajament duce la suportarea de catre acesta a tuturor cheltuielilor desfasurate pentru pregatirea sa profesionala.

Concediul pentru formare profesionala

Codul Muncii precizeaza la art.154 faptul ca salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala si se pot acorda cu sau fara plata.

Foto credit: Pixabay