Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Ce trebuie sa stim despre dividende in 2022?

Ce trebuie sa stim despre dividende in 2022?

Regulile generale privind dividendele in 2022 sunt similare celor din 2021. Se datoreaza impozit care se retine si se plateste de catre societatea care plateste dividendele, iar in anumite conditii, persoana fizica ce incaseaza dividendele datoreaza si contributia la sanatate. Un dividend este o cota-parte din profitul companiei, care se plateste fiecarui actionar sau asociat, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

1. Impozitul pe veniturile din dividende

Impozitul datorat pentru veniturile din dividende este de 5% si se aplica la suma bruta a dividendelor. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe dividende revine, si in 2022, persoanelor juridice.Citeste si despre diferenta dintre societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau de impozit pe profit.2. Contributia la sanatate in cazul dividendelor

Contributia la sanatate revine in sarcina persoanei fizice care incaseaza (si) veniturile din dividende. Mai exact, persoana fizica are obligatia sa verifice daca suma acestora, cumulata cu alte venituri pe care le obtine (venituri din chirii, activitati independente etc.) depaseste 12 salarii minime pe economie, fiindca in aceasta situatie datoreaza contributia la asigurari sociale de sanatate.

Contributia la sanatate este in cota de 10% si se aplica la plafonul de 12 salarii minime pe economie. Fiindca pentru anul 2022 salariul minim este de 2.550 lei, contributia la sanatate devine: 10% x 12 x 2.550 lei = 3.060 lei. Pentru anul 2021, contributia la sanatate a fost de 2.760 lei, salariul minim fiind de 2.300 lei. Indiferent cu cat se depaseste plafonul, CASS se calculeaza strict la plafon.

3. Declaratii fiscale care se depun pentru dividende

3.1. Declaratii pe care trebuie sa le depuna persoana fizica

Persoana fizica ce incaseaza (si) venituri din dividende peste plafonul de 12 salarii minime are obligatia de a depune Declaratia Unica pentru contributia CASS. Data limita, in acest an, este 25 mai 2022.

3.2. Declaratii pe care trebuie sa le depuna persoana juridica

Entitatile care platesc si distribuie dividende trebuie sa depuna:

- Declaratia 100 privind impozitul retinut, care se depune pana in 25 a lunii urmatoare platilor de dividende. In cazul in care dividendele au fost repartizate, dar nu au fost platite pana la finalul anului, Declaratia 100 se depune pana in data de 25 ianuarie a anului urmator.
- Declaratia 205 care se depune pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator pentru dividendele distribuite in anul curent.
- Situatiile financiare anuale, in care sunt cuprinse si informatii privind dividendele distribuite.

4. Dividende distribuite anual sau trimestrial

Dividendele se pot distribui atat anual, cat si trimestrial, pe baza situatiilor financiare interimare, dar doar in situatia in care exista profit. Situatiile financiare interimare se pot intocmi la sfarsitul fiecarui trimestru al anului, dupa ce se face o inventariere a patrimoniului. Este interzisa distribuirea de dividende din profituri fictive sau in situatia in care societatea inregistreaza pierdere.

Foto: Freepik