CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Registre contabile in 2022. Ce sunt si cum se arhiveaza?

Registre contabile in 2022. Ce sunt si cum se arhiveaza?

Conform OMF 2.634/2015, orice societate trebuie sa aiba trei mari registre: Registrul jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, care trebuie pastrate in arhiva societatii timp de zece ani. Este important ca acestea sa fie folosite, ordonate si completate astfel incat sa permita rapid identificarea si controlul operatiunilor contabile facute de o companie.

1. Ce este Registrul-jurnal?

Registrul-jurnal este documentul in care se inregistreaza cronologic toate operatiunile economico-financiare efectuate de entitate. Se intocmeste lunar si reflecta miscarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale entitatii. Este practic o lista a tranzactiilor din cursul perioadei.

Se pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca, decontarile cu furnizorii, situatia incasarii-achitarii facturilor etc. In cazul in care se utilizeaza aceste jurnale auxiliare, in Registrul jurnal se pot prelua numai sumele centralizate pe conturi, preluate din aceste jurnale.

Elementele obligatoriu de mentionat in registrul jurnal sunt: felul, numarul si data documentului justificativ, explicatii privind operatiunile respective si conturile sintetice debitoare si creditoare in care s-au inregistrat sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate. Totalul registrului jurnal aferent unei luni trebuie sa corespunda cu totalul rulajului lunar (debitor sau creditor) al balantei de verificare contabile.Citeste si articolul nostru despre Declaratia Unica: Declaratia Unica in 2022. Termen si modalitati de depunere


2. Ce este Registrul inventar?

Registrul inventar este un document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate in functie de natura lor, inventariate de entitate. Activele, datoriile si capitalurile proprii inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica natura acestor elemente existente la sfarsitul exercitiului financiar.

Registrul-inventar se intocmeste la inceputul activitatii, la sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. Nu trebuie sa cuprinda stersaturi sau spatii libere. Daca o firma are subunitati in diferite zone, care conduc contabilitatea pana la nivel de balanta de verificare, Registrul-inventar trebuie intocmit de catre acele subunitati.

3. Ce este Registrul Cartea mare?

In Cartea mare se trec lunar si sistematic, prin regruparea conturilor, miscarea si existenta tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la un moment dat.

Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor centralizatoare si jurnalelor, dupa caz, astfel:
– rulajul creditor se reporteaza din jurnalul contului respectiv, intr-o singura suma, fara desfasurarea pe conturi corespondente;
– sumele cu care a fost debitat contul respectiv in diverse jurnale se reporteaza din acele jurnale, obtinandu-se defalcarea rulajului debitor pe conturi corespondente;
– soldul debitor sau creditor al fiecarui cont se stabileste in functie de rulajele debitoare si creditoare ale contului respectiv, tinandu-se seama de soldul de la inceputul exercitiului financiar (care se inscrie pe randul destinat in acest scop).

Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.

Registrele de contabilitate pot fi registre, foi volante sau listari informatice. Numerotarea paginilor registrelor se face in ordine crescatoare si volumele se numeroteaza in ordinea completarii. Arhivarea acestor jurnale obligatorii se face pe o perioada de 10 ani.

Ai nevoie de servicii de contabilitate? Contacteaza-ne!
...
Foto: Freepik


Copyright© 2017-2022 Eurocont and HR