CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Infiintarea, contabilitatea si declararea obligatiilor PFA-urilor in 2022

Infiintarea, contabilitatea si declararea obligatiilor PFA-urilor in 2022

PFA sau „Persoana Fizica Autorizata” este una dintre cele mai simple forme de organizare, prin care o persoana isi poate folosi forta de munca in mod legal pentru a desfasura o activitate economica in diferite domenii prevazute in codul CAEN.

1. Codurile CAEN si numarul de salariati pe care ii poate avea o PFA

O PFA poate avea maximum 5 coduri CAEN in obiectul de activitate si poate angaja, in caz de nevoie, cel mult trei salariati in acelasi timp, carora trebuie sa le incheie contract individual de munca (CIM). O persoana fizica nu se poate angaja pe PFA-ul pe care il detine.

2. PFA in sistem real sau in sistem norma de venit

La infiintare, unele PFA-uri pot alege sa isi determine venitul net pe baza normelor de venit sau in sistem real.

2.1. Impozitarea in sistemul real

PFA in sistem real inseamna ca persoanele fizice isi determina venitul net anual ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri. PFA-urile care se impoziteaza in sistem real platesc impozit de 10% din venitul net. Pentru a determina venitul net, PFA-ul are obligatia de a tine o evidenta contabila in partida simpla a tuturor veniturilor si cheltuielilor care au legatura cu activitatea economica desfasurata.

2.2. Impozitarea la norma de venit

Impozitarea la norma de venit presupune aplicarea procentului de 10% la o suma prestabilita, numita “norma de venit”, indiferent de veniturile realizate de PFA in practica. Normele de venit se stabilesc si se publica anual pe site-ul ANAF.

Contabilitatea in cazul PFA-urilor la norma de venit este mai simpla. Acestea au obligatia de a tine doar evidenta veniturilor (exceptie fac activitatile precum comertul cu ridicata sau cu amanuntul si productia).

PFA-urile pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, au incepand cu anul fiscal urmator obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Nu toate PFA-urile pot sa opteze pentru determinarea venitului net pe baza normelor de venit, ci doar cele care au un cod CAEN care este cuprins in anexa Ordinului nr. 925/2017.Citeste si articolul nostru despre registrele contabile >> Registre contabile in 2022. Ce sunt si cum se arhiveaza?


3. Declararea si plata obligatiilor la bugetul de stat

Declararea si plata obligatiilor se face prin intermediul Declaratiei Unice. O PFA va plati un impozit pe venit de 10%, iar daca venitul net depaseste 12 salarii minime pe economie, atunci va achita CASS in procent de 10% si CAS in procent de 25%.

PFA-urile in sistem real trebuie sa depuna in cursul anului o Declaratie Unica estimativa pentru anul in curs, urmand ca pana in luna mai a anului urmator sa revina cu o noua Declaratie Unica, prin care sa declare venitul net efectiv realizat pentru respectivul an.

4. Plafoane fiscale pentru PFA-uri

O PFA trebuie sa tina cont de urmatoarele 2 plafoane fiscale:

- Trecerea de la norma de venit la sistem real, daca PFA norma de venit depaseste plafonul de 100.000 euro.
- Trecerea la platitor de TVA, daca PFA inregistreaza venituri anuale peste plafonul de 300.000 RON.

5. Doua registre obligatorii pentru PFA

5.1. Registru unic de control

Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. Contribuabilii nou-infiintati, printre care si PFA-urile, sunt obligati sa achizitioneze Registrul unic de control in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

5.2. Registrul de evidenta fiscala

Registrul de evidenta fiscala se poate tine in forma scrisa sau electronica si este reglementat de Ordinul nr. 3.254 din 19.12.2017 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

PFA-urile in sistem real completeaza registrul in totalitate, pe cand PFA-urile la norma de venit completeaza doar partea de venituri a registrului.

6. Contabilitate pentru PFA

Persoanele fizice autorizate nu sunt obligate, cum este cazul SRL-urilor, sa aiba un contabil sau sa apeleze la servicii externe de contabilitate. Contabilitatea pentru PFA-uri se tine in partida simpla, fiind mult simplificata fata de cea in partida dubla.

PFA-urile nu trebuie sa depuna situatii financiare, insa este nevoie sa efectueze inventarierea macar o data pe an. De asemenea, este necesara intocmirea urmatoarelor documente:

- Registrul-jurnal de incasari si plati;
- Registrul-inventar;
- Registrul de evidenta fiscala;
- Raport Z, in cazul utilizarii caselor de marcat;
- State de plata si pontaje, daca exista salariati.

Cu toate ca PFA-urile nu au obligatia de a apela la servicii de contabilitate, lucrurile pot deveni complexe si complicate atunci cand axista angajati sau cand o PFA devine platitoare de TVA. De aceea, Eurocont and HR va pune la dispozitie servicii de infiintare si contabilitate adaptate pentru PFA, precum si consultanta pentru alegera codurilor CAEN potrivite. Contactati-ne!

...
Foto: Freepik


Copyright© 2017-2022 Eurocont and HR