Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Contract de munca full-time vs. Contract de munca part-time. Modificari legislative aduse de Ordonanta 16/2022

Contract de munca full-time vs. Contract de munca part-time. Modificari legislative aduse de Ordonanta 16/2022

Contractul individual de munca este reglementat prin Codul Muncii si reprezinta actul juridic in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

1. Prevederi referitoare la validitatea unui contract individual de munca

Incheierea contractului individual de munca este posibila doar cu respectarea prevederilor legale specifice referitoare la forma scrisa, la acordul de vointa al partilor, dar si la continutul acestuia.

“Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.” – Art. 16 Codul muncii

Un contract valid va contine intotdeauna elemente obligatorii precum partile contractante, numele si sediul companiei, datele salariatului, functia pe care o ocupa si criteriile de evaluare a activitatii, data de la care contractul isi produce efectele, durata contractului si timpul de munca, durata concediului de odihna, conditii de acordare a preavizului, salariul, durata perioadei de proba, alte elemente negociate in prealabil de catre parti, drepturi si obligatii pentru angajator si angajat.Citeste si articolul nostru despre TVA intracomunitar. Ce este, cand se foloseste si cum se poate obtine in 2022?


2. Tipuri de contracte individuale in functie de durata timpului de munca

In functie de numarul orelor de munca specificate in contract, se poate face distinctia intre:

- Contract de munca full-time sau cu norma intreaga – numarul orelor de munca stabilite prin contract este de 8 ore/zi, adica 40 ore/saptamana.
- Contract de munca part-time sau cu norma partiala – sarcinile de lucru se desfasoara sub pragul de 8 ore/zi, cele mai frecvent intalnite fiind contractele de 2 sau 4 ore/zi.

3. Prevederi speciale in cazul contractelor de munca part-time

Pe langa elementele obligatorii de precizat in orice contract de munca incheiat intre un angajator si un angajat, contractul individual de munca cu timp partial trebuie sa mentioneze si cateva elemente distincte.

Astfel, potrivit art.105 din Codul Muncii, un contract part-time va cuprinde:

- Durata muncii si repartizarea programului de lucru;
- Conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
- Interdictia de a efectua ore suplimentare, exceptie forta majora sau alte lucrari urgente, care limiteaza producerea unor accidente sau inlatura consecintele acestora.

Daca intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate aceste elemente, contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga (8 ore / zi).

De precizat, conform art. 106 din Codul muncii, ca salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de aceleasi drepturi precum salariatii cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile (concediu de odihna, tichete d emasa etc.), iar drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

4. Impozitarea veniturilor salariale in cazul contractelor individuale de munca full time, respectiv part time

Impozitul pe veniturile de natura salariala si contributiile sociale obligatorii aferente salariilor se calculeaza dupa cum urmeaza:

- impozit pe veniturile din salarii, in procent de 10%, suportat de angajat;
- contributia de asigurari sociale (CAS) in procent de 25%, suportata de angajat;
- contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in procent de 10%, suportata de angajat;
- contributia asiguratorie pentru munca (CAM) in procent de 2.25%, suportata de angajator.

Important de stiut este faptul ca impozitul si contributiile sociale se declara si se vireaza lunar sau trimestrial catre bugetul de stat, pana in data de 25 a lunii succesive celei in care se platesc salariile, de catre angajator.

Angajatii cu un venit lunar brut mai mic de 3.600 de lei beneficiaza si de o deducere personala calculata in functie de valoarea salariului si de numarul de persoane avute in intretinere.

5. Modificari legislative aduse de Ordonanta 16/2022 in privinta contractelor part-time

Incepand luna august 2022, regimul de impozitare a contractelor individuale de munca cu timp partial este, din nou, raportat la salariul minim brut aferent unei norme intregi. Mai exact, contributiile la sanatate si pensii (CASS si CAS) se raporteaza la salariul minim brut pe economie pentru un contract cu norma intreaga, respectiv 2.550 lei, chiar daca veniturile efective din salariile angajatilor part-time sunt sub aceasta suma. De exemplu, daca salariul pe care-l primeste un angajat este de 2.550 lei, contributia la sanatate va fi de 255 lei, iar cea pentru pensii de 638 lei. Impozitul pe venit se calculeaza in raport cu salariul brut obtinut.

Angajatorul este cel care trebuie sa suporte diferenta dintre cuantumul actual si cel raportat la salariul minim brut pe tara, in cazul in care contributiile CAS si CASS sunt mai mici decat cele raportate la salariul de baza minim brut pe tara in vigoare.

Exceptiile pentru care nu se aplica cuantumurile majorate la contributii la sanatate si pensii sunt urmatoarele:

- elevii sau studentii, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
- ucenicii, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;
- persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
- persoanelor care au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
- salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

Ai nevoie de servicii de contabilitate? Contacteaza-ne!
...
Foto: Freepik