CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Tot ce ai nevoie sa stii despre REVISAL – ce este, ce date se completeaza si care sunt termenele de inregistrare

Tot ce ai nevoie sa stii despre REVISAL – ce este, ce date se completeaza si care sunt termenele de inregistrare

Revisal este un acronim pentru Registrul General de Evidenta a Salariatilor si este o baza de date ce cuprinde toate informatiile cu privire la contractele individuale de munca, la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora. Obligatia de a completa Revisal cu toate aceste date revine angajatorilor, conform Codului Muncii, utilizand metodologia de intocmire reglementata de Hotararea de Guvern nr. 905/2017.

1. Cine are obligatia de a completa Revisal intr-o companie?

Obligatia de a completa Revisal intr-o companie revine angajatorului, indiferent daca procesul se desfasoara intern, in departamentul de Resurse Umane, sau este externalizat. Daca angajatorul a externalizat serviciul de administrare a personalului, atunci responsabilitatea completarii si transmiterii Revisal revine prestatorului extern.

2. Ce date trebuie sa fie completate in Revisal la angajare?

Informatiile care trebuie sa apara in Revisal sunt:

● Datele de identificare a angajatorului (denumire, CUI, CIF, sediul social, numele si prenumele reprezentantului legal)
● Datele de identificare a noului salariat (numele si prenumele, CNP, cetatenia, tara de provenienta etc.)
● Data incheierii contractului individual de munca si a inceperii activitatii
● Functia / ocupatia conform COR
● Tipul contractului individual de munca
● Durata contractului individual de munca (pe durata nedeterminata / pe durata determinata)
● Durata timpului de munca si repartizarea acestuia (in cazul contractelor de munca temporara)Citeste si: Modificari aduse de OG 16/2022 impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul 2023


3. Cand se inregistreaza un nou contract de munca in Revisal?

Contractul individual de munca al unui angajat nou se inregistreaza cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre acesta.

Art. 16 din Codul Muncii precizeaza astfel:
● Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in Registrul General de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
● Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
● Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

4. Cand se inregistreaza incetarea contractului de munca in Revisal?

Inregistrarea incetarii contractului individual de munca se va face cel tarziu la data incetarii acestuia sau la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat incetarea.

5. Cand se inregistreaza demisia in Revisal?

Inregistrarea si transmiterea incetarii unui contract de munca ca urmare a unei demisii se face la data incetarii contractului, dupa indeplinirea perioadei de preaviz, cu exceptia cazurilor in care angajatorul si angajatul se inteleg sa renunte la aceasta perioada. Citeste mai multe detalii in articolul nostru despre demisie.

6. Modificari privind salariul, sporurile sau adaosurile salariale

Modificarea salariului brut, a sporurilor salariale sau a adaosurilor salariale se inregistreaza intr-un termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, in baza unui act aditional la contractul de munca, acceptat de ambele parti.

7. Modificari privind functia, ocupatia, tipul si durata CIM

Anumite modificari aduse la contractul individual de munca, precum functia sau ocupatia angajatului, tipul si durata contractului individual de munca, respectiv CIM pe perioada nedeterminata / determinata, durata timpului de munca si repartizarea acestuia se inregistreaza pana cel tarziu in ziua anterioara intrarii in vigoare a noilor modificari.

8. Cand se inregistreaza suspendarea contractului individual de munca?

Suspendarea din diferite cauze a contractului individual de munca se inregistreaza pana cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii contractului, iar incetarea suspendarii se inregistreaza cel tarziu in ziua anterioara datei incetarii suspendarii.

9. Cum se inregistreaza absentele nemotivate sau concediul fara plata in Revisal?

Absentele nemotivate si concediile fara plata fac obiectul suspendarii contractului de munca si se transmit in Revisal astfel:

- Termenul de transmitere a unei suspendari pentru concediile fara plata este cel tarziu in ziua anterioara suspendarii, iar incetarea suspendarii este inregistrata cel tarziu in ziua anterioara datei incetarii suspendarii.
- Absentele nemotivate: inceputul suspendarii este transmis in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii, iar incetarea suspendarii este transmisa in termen de 3 zile lucratoare de la data incetarii suspendarii.

10. Documente eliberate angajatilor din Revisal

Angajatii pot solicita in scris angajatorilor eliberarea urmatoarele tipuri de documente, pe durata angajarii, respectiv la/ dupa incetarea raporturilor de munca: adeverinta care sa ateste vechimea, salariul, conditiile de desfasurare a activitatii, copii ale documentelor din dosarul personal, copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si o nota de lichidare. Mai multe detalii in articolul nostru despre documentele care se elibereaza la incetarea contractului individual de munca.

11. Ce date nu se completeaza in Revisal?

Angajatorii nu vor introduce in Revisal date cu privire la urmatoarele: atributiile postului, perioada de proba, perioada de preaviz, criteriile de evaluare a angajatului, concediul de odihna, concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca, data la care se plateste salariul.

Foto: Freepik


CONTACT

  • / +40 723 055 642
    Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
    Formular contact
  • Program: 8:00 - 17:00
  • Calea Vacaresti nr. 214, Sector 4, Bucuresti

LINK-URI UTILE

Copyright© 2017-2023 Eurocont and HR