CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Delegarea si detasarea unui angajat. Care este durata maxima si cum se calculeaza diurna?

Delegarea si detasarea unui angajat. Care este durata maxima si cum se calculeaza diurna?

1. Ce presupune delegarea unui angajat?

Conform art.43 din Codul muncii, delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

1.1. Perioada maxima de delegare a unui angajat

Angajatul poate fi delegat pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-o perioada de 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Cu alte cuvinte, salariatul poate refuza prelungirea delegarii, fapt ce nu poate constitui motiv pentru a se dispune sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.Citeste si: Concediul medical pentru incapacitate temporara de munca si indemnizatia aferenta


2. Ce presupune detasarea unui angajat?

Detasarea este definita in Codul muncii la art. 45, fiind actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

2.1. Perioada maxima de detasare a unui angajat

Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an, dar poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Spre deosebire de cazul delegarii, salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

2.2. Drepturile unui angajat detasat

Codul muncii specifica si faptul ca salariatul detasat se bucura de anumite drepturi, care se acorda de catre angajatorul la care s-a dispus detasarea:

„Pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.”

Pot, insa, aparea si cazuri in care angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste obligatiile fata de salariat, caz in care acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

De asemenea, „In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.” - art.47 Codul muncii.

3. Diurna pe care o primeste un angajat delegat sau detasat

Legea 72/31.03.2022 a introdus cateva reglementari privind diurna angajatilor, incepand cu veniturile aferente lunii mai 2022.

Astfel, potrivit legii, se limiteaza sumele ce sunt considerate venituri scutite de impozit pe venitul din salarii si contributii sociale, ce pot fi acordate ca indemnizatii de delegare, detasare, inclusiv indemnizatia detasarii transnationale, sau prestatiile suplimentare primite in baza clauzei de mobilitate, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite de salariati, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, la aceste plafoane:

In tara: 2,5 X nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

In strainatate: 2,5 X nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.

3.1. Cum se calculeaza diurna?

Diurna interna se acorda pe zile calendaristice. Indemnizatia se acorda numai daca durata este de cel putin 12 ore, in cazul delegarii care dureaza o singura zi.

Diurna externa

Perioada pentru care se acorda diurna externa se determina in functie de mijlocul de transport folosit. Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore.

Daca durata deplasarii depaseste 120 de zile calendaristice intr-un an, atunci diurna primita in perioada de timp ce depaseste 120 de zile este considerata venit de natura salariala, va fi supusa impozitului pe salarii si va fi inclusa in baza lunara pentru contributii sociale obligatorii pe statul de plata.

3.2. Cand primeste angajatul diurna?

Angajatul poate primi un avans din diurna inainte de a efectua deplasarea, urmand ca la intoarcerea din deplasare sa cumuleze toate cheltuielile efectuate, inclusiv diurna primita. Daca suma cheltuielilor plus diurna este mai mica decat avansul acordat, atunci angajatul va primi diferenta, iar daca raportul de marime este invers, angajatul va trebui sa restituie surplusul.

---

Foto: Freepik


CONTACT

  • / +40 723 055 642
    Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
    Formular contact
  • Program: 8:00 - 17:00
  • Calea Vacaresti nr. 214, Sector 4, Bucuresti

LINK-URI UTILE

Copyright© 2017-2023 Eurocont and HR