Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - 15 lucruri importante despre concediul de odihna

15 lucruri importante despre concediul de odihna

Concediul de odihna este un drept ar oricarui salariat. Este un prilej foarte bun pentru relaxare, calatorii, hobby-uri, pentru a petrece timp liber cu cei dragi, dar este si o necesitate pentru refacerea vitalitatii si pentru detasarea mentala de sarcinile de lucru. Codul Muncii reglementeaza modul in care se acorda concediul, durata acestuia, dar si modul in care este platit. Astfel de prevederi trebuie sa se regaseasca si in contractele colective sau individuale de munca, ori in regulamentele interne ale angajatorilor. In cele ce urmeaza, vorbim despre 15 lucruri importante despre concediul de odihna, pe care trebuie sa le cunoasca orice angajat sau angajator din Romania.

1. Durata minima a concediului de odihna este de 20 de zile lucratoare pe an. Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste, insa, in contractul individual de munca. Asadar, angajatorul poate acorda si mai multe zile de concediu anual salariatilor, dar nu mai putine de 20.

2. Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator.

3. Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator. Programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator.

4. Angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

5. Salariatul este obligat sa efectueze in natura concediul de odihna in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

6. Pentru perioada concediului de odihna, salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

7. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

8. Daca intr-un an raman zile de concediu de odihna neefectuate, atunci acestea se reporteaza pentru anul urmator.

9. Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. De asemenea, angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz, angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale pentru revenirea la locul de munca.

10. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa pe durata concediului de odihna.

11. Angajatii cu program part-time beneficiaza de aceleasi drepturi precum salariatii full-time, in acest caz, de un concediu de odihna de minim 20 de zile lucratoare pe an. Durata concediului se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendarisitc, in functie de numarul de zile lucrate si nu in functie de numarul de ore.

12. Nu se includ in durata concediului de odihna zilele libere stabilite prin lege (de exemplu, sarbatorile legale), evenimentele familiale deosebite pentru care salariatii au dreptul la zile libere platite, situatiile de incapacitate temporara de munca, concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav. Daca astfel de evenimente au survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe, urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia respectiva. Cand nu este posibil, zilele neefectuate de concediu de odihna sunt reprogramate.

13. Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

14. Salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare „in vitro”, beneficiaza anual, de un concediu de odihna suplimentar, platit, de 3 zile.

15. In timpul efectuarii concediului de odihna, nu se primesc tichete de masa. Acestea sunt acordate exclusiv pentru zilele lucrate.

---
Colaboreaza cu noi! Servicii de contabilitate si Resurse Umane pentru orice tip de societate! Detalii aici.
---
Foto: Freepik