Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Inactivitatea fiscala a unei societati: consecinte si modalitatea de reactivare

Inactivitatea fiscala a unei societati: consecinte si modalitatea de reactivare

Inactivitatea fiscala este situatia in care o societate poate ajunge in caz de neindeplinire a uneia dintre obligatiile enumerate mai jos:
a) nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central, prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatata ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporara inscrisa la Registrul Comertului;
e) durata de functionare a societatii este expirata;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

Prin exceptie, contribuabilul/platitorul pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilul/platitorul care a intrat in faliment sau contribuabilul / platitorul pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare este declarat inactiv doar daca nu isi indeplineste, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege.

Societatile comerciale, organizatiile non-profit si celelalte entitati care nu au desfasurat niciun fel de activitate de la infiintare si pana la incheierea exercitiului financiar trebuie sa depuna o declaratie de inactivitate.

Declararea ca societate inactiva

Declararea ca inactiv a contribuabilului/platitorului, precum si reactivarea acestuia se efectueaza de catre organul fiscal central, prin decizie emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Declararea inactivitatii se va face doar dupa implinirea termenului de 30 de zile de la primirea de catre contribuabil / platitor a unei notificari referitoare la situatia respectiva, caz in care acesta are posibilitatea ca, intr-un termen de 30 de zile de la notificare, sa isi rezolve problemele astfel incat sa nu fie declarata inactiva.

Consecintele declararii inactivitatii unei firme

Inactivitatea fiscala a unei societati duce la blocarea activitatii acesteia, cu consecinte precum:

● Anularea automata a inregistrarii in scopuri de TVA;
● Nedeductibilitatea cheltuielilor: nu sunt deductibile cheltuielile inregistrate in evidenta contabila care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv;
● Inactivitatea see trece in cazierul fiscal al contribuabilului, de unde rezulta alte consecinte: nu se permite cesiunea partilor sociale, nu se permite numirea de noi reprezentanti legali sau schimbarea actionariatului, nu se aproba infiintarea de noi societati, etc.
● Societatea va fi stearsa din Registrul operatorilor intracomunitari, deci nu va mai putea face nicio operatiune intracomunitara;
● Inactivitatea fiscala a societatii atrage inactivitatea si pentru partenerii de afaceri ai firmei: cei care achizitioneaza bunuri si servicii de la un contribuabil declarat inactiv nu vor putea sa isi deduca cheltuielile si nici TVA-ul aferent achizitiei.

Reactivarea unei societati declarata inactiva

O firma care a fost declarata inactiva la ANAF poate fi reactivata, daca indeplineste cumulativ urmatoarele:

● Isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege – aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite prin decizie de catre organul fiscal;
● Nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
● Organul fiscal central constata ca firma functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
● Nu se mai afla in situatia pentru care a fost declarata inactiva, conform mentiunilor inscrise in registrele in care a fost inregistrata.

Verificarea partenerilor inactivi

Inainte de desfasurarea unor operatiuni economico-financiare cu un partener, este recomandat sa verificati starea de activ / inactiv, introducand CUI-ul acesuia in Registrul contribuabililor inactivi sau reactivati. Inscrierea in Registrul contribuabililor/platitorilor inactivi/reactivati se face de catre organul fiscal central emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii.

Ati fost declarat inactiv? Contactati-ne si noi ne vom ocupa de toata procedura, pentru ca reactivarea societatii dumneavoastra sa se desfasoare rapid si correct!

---

Foto: Freepik