Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Plata salariului – cum se realizeaza si care sunt documentele justificative

Plata salariului – cum se realizeaza si care sunt documentele justificative

Asa cum precizeaza Codul Muncii la art. 159, salariul reprezinta contraprestatia in bani a muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Este o componenta fixa a remuneratiei platite de angajator catre angajat, care se negociaza atat la angajare, cat si pe parcursul activitatii desfasurate de salariat. La stabilirea si la acordarea salariului, este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Salariul se poate plati o singura data pe luna sau se poate plati un avans si apoi restul de plata (lichidarea). La data acordarii avansului, se efectueaza doar plata, fara nici un alt calcul salarial. Statul de plata se intocmeste o data cu lichidarea.

1. Din ce este format salariul?

Conform art. 160, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.Citeste si: Inactivitatea fiscala a unei societati: consecinte si modalitatea de reactivare


2. Cum se realizeaza plata salariului?

Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz, prin virament bancar, in contul angajatului, sau in numerar.

Daca plata salariilor se face in numerar, atunci fiecare angajat trebuie sa semneze un fluturas individual, pe care sunt enumerate atat salariul, cat si cuantumul contributiilor pe care angajatorul le retine si le vireaza la stat. Daca plata se face prin virament bancar, nu este necesara semnarea lui, pentru ca dovada sumei se regaseste in extrasele de cont.

3. Plata in natura a unei parti din salariu

Plata in natura a unei parti din salariu poate fi efectuata in conformitate cu conditiile stabilite de articolul 165 din Codul Muncii, daca este prevazuta in mod expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca.

4. Catre cine se realizeaza plata salariului?

Persoana catre care se face plata salariului este fie direct titularul – angajatul, fie o persoana imputernicita de acesta. In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun (art. 167 Codul Muncii).

5. Documente care atesta plata salariului

● Dovada platii salariului se face prin intocmirea unui stat de plata, aferent fiecarei luni. Statul de plata, sau stat de salarii, este un document care contine salariile angajatilor, plata impozitelor, retinerile sau contributiile de asigurari sociale. Pentru ca el sa devina un act justificativ este necesar sa fie complet si sa contina toate documentele prevazute in lege. Se intocmeste lunar, inainte de efectuarea platilor catre personal.
● Extrasul de banca este dovada primirii salariului, in cazul in care acesta este incasat prin banca.
● Dispozitia de plata este un act doveditor al platii salariului, in cazul in care plata are loc in numerar.
Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.

6. Confidentialitatea salariilor

Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

---
Salarizarea are cel mai mare impact asupra venitului net al unei societati, de aceea este nevoie de o evidenta riguroasa a cheltuielilor cu salariile, dar si a documentelor care se intocmesc lunar pentru anjajati si salariile acestora. Puteti externaliza acest serviciu catre Eurocont and HR, pentru ca dumneavoastra sa va concentrati pe bunul mers al business-ului. Informatii si tarife, aici.

Foto: Freepik