Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Aspecte privind contractul de comodat

Aspecte privind contractul de comodat

Contractul de comodat se mai numeste si contract de imprumut de folosinta si reprezinta actul prin care o persoana (comodant) acorda spre folosinta celeilalte parti (comodatar) un bun mobil sau imobil (de obicei o locuinta, apartament sau casa, automobil sau sediu de firma), cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp convenit de comun acord.

Contractul de comodat pentru sediu social

Este documentul prin care se face dovada adresei oficiale a firmei in momentul infiintarii, indiferent de forma de organizare. Acesta se depune la Registrul Comertului, impreuna cu celelalte documente de infiintare a societatii. In acest caz, contractul de comodat este un contract de imprumut cu titlu gratuit (inchiriere fara plata), prin care se transfera dreptul de folosinta si, eventual, toate cheltuielile ocazionate de aceasta, cu obligatia restituirii dupa o anumita perioada de timp, agreata de comun acord. Adresa la care se stabileste sediul social trebuie sa fie intr-o constructie finalizata (casa, apartament). Nu se accepta ca sediu social un teren sau o casa in constructie.Citeste si: Plata salariului – cum se realizeaza si care sunt documentele justificative


Ce trebuie sa contina un contract de comodat?

Un contract de comodat trebuie sa contina mai multe informatii cu privire la:

● Detalii privind partile contractante;
● Descrierea bunului imprumutat;
● Durata contractului;
● Drepturile, obligatiile si restrictiile partilor;
● Clauze de raspundere si penalitati;
● Data si semnaturile partilor.

Partile contractului de comodat:

● Comodantul este cel care transfera dreptul de folosinta.
● Comodatarul este societatea, cea care primeste dreptul de a-si declara sediul social la adresa imobilului, cu obligatia de a-l restitui la termenul stabilit. Comodatarul poate fi SRL, PFA, Intreprindere individuala sau familiala.

Durata si incetarea unui contract de comodat:

Perioada de valabilitate a contractului este stabilita in prealabil, de comun acord, de catre parti. Nu exista o durata minima.

Incetarea contractului de comodat

Exista, insa, si situatii speciale cand inceteaza un contract de comodat:

● Incetarea contractului de comodat de forta majora: in cazul unui eveniment imprevizibil si inevitabil care impiedica persoana denumita comodatar sa foloseasca bunul sau proprietatea imprumutata, contractul de comodat poate fi considerat incheiat;
● Neindeplinirea obligatiilor: daca una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile, cealalta parte poate considera contractul incheiat.

---
Pentru servicii de infiintare societate, contactati-ne! Detalii despre infiintarea unei PFA sau SRL, aici.

Foto: Freepik