Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Declaratia Unica in 2024. Termenul de depunere si calculul obligatiilor de plata pe 2023

Declaratia Unica in 2024. Termenul de depunere si calculul obligatiilor de plata pe 2023

Data limita pentru a depune Declaratia Unica se apropie rapid, de aceea am notat, in randurile urmatoare, cateva aspecte care s-au modificat in anul 2024 fata de anii precedenti.

Formularul 212 sau Declaratia unica se competeaza si se depune de catre persoanele fizice care, in anul de impunere, au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri sau pierderi din Romania sau/ si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

1. Termenul pentru a depune Declaratia Unica in 2024

Depunerea Declaratiei unice se face pana luni, 27 mai 2024, acelasi termen fiind stabilit si pentru plata impozitului pe venit, CAS si CASS.Citeste si: Timpul de munca si repartizarea acestuia. Prevederi in Codul muncii


2. Ce taxe si contributii platesc PFA-urile pe 2023?

Salariul minim luat pentru veniturile aferente anului 2023 este de 3000 lei (chiar daca, in cursul anului, salariul minim a fost marit la 3300 lei).

Pentru a calcula valoarea taxelor pe care o PFA le va plati pe 2023, trebuie sa aflam valoarea venitului anual net, care se calculeaza astfel:
Venit net = Venit brut - Cheltuieli deductibile

Venitul anual brut este totalul veniturilor incasate (si facturate catre clienti) in calitate de PFA pe parcursul unui an. Cheltuielile deductibile sunt cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii PFA-ului.

Impozitul pe venit este de 10%, iar contributiile pe 2023 se aplica la plafoanele de 6, 12 si, respectiv, 24 salarii minime pentru contributia la sanatate (CASS - 10%) si plafoanele de 12 si 24 salarii minime pentru contributia la pensie (CAS - 25%).

3. Ce este nou in 2024?

In anul 2024, au aparut modificari la impozitarea PFA-urilor, dar si a profesiilor liberale, intreprinderilor individuale sau intreprinderilor familiale. De asemenea, anul acesta, baza de calcul a CASS la PFA se separa de cea a CASS la alte tipuri de venituri, precum cele din investitii, chirii sau alte surse. In cazul acestora din urma, contributia de sanatate in 2024 se va plati raportat la plafoanele de 6, 12 si 24 salarii minime, la fel ca in 2023. Insa, veniturile din activitati independente, chirii, dobanzi, alte surse nu se vor mai cumula, iar CASS se va plati separat.

Mai multe informatii despre impozitarea PFA-urilor din 2024, in acest articol.

In cazul veniturilor din chirii, declararea contractului de inchiriere la ANAF se realizeaza prin Declaratia C168, iar termenul de depunere este de 30 de zile de la data incheierii contractului. Declaratia Unica se depune astfel:

● In cazul in care chiriasul este persoana fizica, se depune Declaratia Unica pentru declararea impozitului, dar si pentru CASS, daca se depaseste plafonul de 6 salarii minime. La calculul impozitului pe venitul din chirii, se va deduce o cota forfetara de 20%.
● In cazul in care chiriasul este persoana juridica, Declaratia Unica se depune doar daca valoarea chiriei depaseste plafonul de 6 salarii minime pe economie. Incepand cu anul 2024, persoana fizica nu mai trebuie sa depuna Declaratia unica pentru impozit, deoarece acesta se retine si se declara de catre persoana juridica.

Daca valoarea chiriei este cuprinsa intre 6 si 12 salarii minime, se datoreaza CASS la plafonul de 6 salarii minime. Daca este cuprinsa intre 12 si 24 salarii minime, se datoreaza CASS la plafonul de 12 salarii minime. Daca depaseste 24 salarii minime, atunci se datoreaza CASS la plafonul de 24 salarii minime.

4. Cine trebuie sa depuna Declaratia Unica?

Declaratia unica este obligatorie pentru toate persoanele fizice care au realizat in anul precedent sau estimeaza ca vor realiza venituri din activitati independente (PFA, PFI, II), chirii, dividende, investitii, criptomonede sau alte surse, precum contractele pentru drepturi de autor.

Conform legii, Declaratia unica se depune de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

a) profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturile conexe care au beneficiat de indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate;

c) persoanele fizice prevazute la art. LXI alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023:

c1) care in cursul anului 2023 au realizat venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, la depunerea declaratiei prevazute la art. 120 din Codul fiscal au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat in plata decat cel de 3.000 lei prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata;

c2) care au realizat in cursul anului 2023 venituri din drepturi de proprietate intelectuala, in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III din Codul fiscal, pentru care impozitul se retine la sursa de platitorii de venituri, in situatia in care, la verificarea incadrarii venitului in plafoanele anuale, precum si la determinarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, platitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe tara decat cel de 3.000 lei prevazut in Hotararea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata.

5. Amenzi si penalitati

Amenda pentru nedepunerea Declaratiei unice pana la termenul limita este intre 50 si 500 de lei. Daca veniturile sunt declarate cu intarziere, contribuabilul va plati dobanzi si penalitati pentru fiecare zi de intarziere.

---

Foto: Freepik