Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2023

Depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului 2023

Pana la finalul acestei luni, microintreprinderile si platitorii de impozit pe profit trebuie sa intocmeasca si sa depuna situatiile financiare pentru anul 2023.

1. Termenele pentru depunere a situatiilor financiare anuale

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 difera, in functie de tipul entitatii raportoare.

Astfel:

● Societatile, institutele de cercetare dezvoltare, regiile autonome si toate celelalte entitati raportoare depun situatiile financiare in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului, respectiv pana pe data de 29 mai 2024 inclusiv.

In aceasta categorie se afla microintreprinderile si platitorii de impozit pe profit, mai exact societatile comerciale, societatile / companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Celelalte date limita de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului 2023 au fost:

● 29 aprilie 2024 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cum sunt asociatiile si fundatiile, care depun situatiile financiare anuale in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
● 30 martie 2024 pentru persoanele juridice aflate in lichidare, care depun situatiile financiare anuale in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
● 29 februarie 2024 pentru entitatile raportoare ce nu au inregistrat activitate. Acestea depun o declaratie in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.Citeste si: Declaratia Unica in 2024. Termenul de depunere si calculul obligatiilor de plata pe 2023


2. Categorii de entitati raportoare si situatiile financiare pe care le intocmesc

Tipul de situatii financiare intocmit depinde de criteriile de marime pe care le indeplineste entitatea raportoare la data bilantului. Astfel:

2.1. Microentitatile

Pentru a fi considerate microentitati, la data bilantului, entitatile nu trebuie sa depaseasca limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii:
- Total active: 1.500.000 lei;
- Cifra de afaceri: 3.000.000 lei;
- Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

Microentitatile intocmesc situatii financiare ce cuprind:
- Bilant prescurtat (cod 10;)
- Cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20).
Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“ (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate“ (cod 40).

2.2. Entitatile mici

Sunt entitatile care, la data bilantului, nu se incadreaza in categoria microentitatlor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii:
- Total active: 17.500.000 lei;
- Cifra de afaceri: 35.000.000 lei;
- Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mici intocmesc situatii financiare ce cuprind:
- Bilant prescurtat (cod 10);
- Cont de profit si pierdere (cod 20);
- Note explicative la situatiile financiare anuale.
Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“ (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate“ (cod 40). Optional, pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

2.3. Entitatile mijlocii si mari

Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii:
- Total active: 17.500.000;
- Cifra de afaceri: 35.000.000;
- Numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Entitatile mijlocii si mari intocmesc situatii financiare ce cuprind:
- Bilant (cod 10);
- Cont de profit si pierdere (cod 20);
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Situatia modificarilor capitalului propriu;
- Note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“ (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate“ (cod 40).

3. Entitati supuse auditului in 2024

Entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii sunt supuse auditului:
- Total active: 16.000.000 lei;
- Cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
- Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

---

Foto: Freepik