Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - 5 aspecte importante despre administratorul unei societati

5 aspecte importante despre administratorul unei societati

O societate poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin Actul Constitutiv sau de Adunarea Generala. Administratorul este persoana responsabila pentru toate activitatile desfasurate de companie si pune in aplicare hotararile Adunarii Generale a Asociatilor (AGA), precum si toate prevederile cuprinse in actul constitutiv.
In acest articol, vom detalia care este rolul unui administrator, cine poate ocupa aceasta functie, dar si care sunt drepturile si obligatiile acestuia intr-o companie.

1. Cine poate fi administrator intr-un SRL?

Administratorul unui SRL poate fi cetatean roman sau strain, o persoana fizica sau juridica romana sau straina, un asociat sau o persoana din afara firmei. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au cazier fiscal.

Administratorul poate fi angajat cu contract individual de munca, dar nu este obligatoriu. El poate desfasura operatiunile din cadrul firmei in baza unui contract de mandat si remunerat sau nu ca atare.Citeste si: 6 informatii utile despre SRL-uri in 2024


2. Ce rol are administratorul unei societati?

Rolul administratorul la infiintarea unei societati consta in:

● Realizarea formalitatilor necesare infiintarii si inceperii functionarii firmei;
● Asigurarea ca asociatul sau asociatii firmei vor onora platile datorate (depunere capital social, plata taxelor ONRC etc.);
● Depunerea specimenului de semnatura la ONRC;
● Depunerea declaratiei pe proprie raspundere conform careia indeplineste toate conditiile legale pentru a fi administrator in firma.

De asemenea, administratorul raspunde de operatiunile societatii, bunurile/ activele companiei, contabilitatea, actele si taxele acesteia, precum si de relatia cu partenerii si cu actionarii societatii.

3. Care sunt responsabilitatile administratorului?

Administratorul unui SRL este responsabil pentru patrimoniul firmei (mijloacele fixe, stocurile, creantele de la clienti, datoriile catre furnizori), gestiunea si desfasurarea legala a activitatii economice, organizarea si conducerea contabilitatii firmei.

De asemenea, administratorul reprezinta legal societatea, verifica si semneaza documente oficiale in numele asociatului unic/asociatilor, se asigura de corectitudinea situatiilor financiare, precum si de repartizarea si plata dividendelor. Tot administratorul este cel trebuie sa participe la toate adunarile generale ale asociatilor, iar apoi pune in aplicare deciziile AGA.

4. Care sunt drepturile administratorului?

In calitate de administrator, persoana desemnata are dreptul:

● Sa participe la toate adunarile asociatilor;
● Sa semneze documentele oficiale in relatiile comerciale fara a cere acordul asociatilor sau al asociatului unic in prealabil.
Deciziile administratorului nu pot fi modificate de asociati.

5. Ce cheltuieli poate deconta administratorul unei firme?

Administratorul unei societati poate deconta:

● Cheltuielile cu transportul si cazarea in tara si strainatate - deductibile daca sunt realizate in scopul realizarii de venituri.
● Cheltuielile cu masa servita pentru partenerii de afaceri, care se pot deconta in limita cheltuielilor de protocol.
● Cheltuielile cu autoturismul:
- Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile limitat, la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii (conform art. 21 alin. (4) lit. t));
- Deductibilitatea la cheltuielile cu autoturismul este de 50% daca este folosit partial in scopul derularii activitatii firmei si 100% in cazul utilizarii integrale in scopul activitatii firmei.
● Indemnizatia de deplasare se poate acorda in anumite limite doar daca administratorul este remunarat.

In toate cazurile de mai sus, deductibilitatea cheltuielilor trebuie justificata prin documente precum decont de cheltuieli, facturi, bonuri, chitante.

---

Foto: Freepik