Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642
Eurocont and HR - Beneficii extrasalariale pentru angajati plafonate la 33% din salariul de baza in 2024

Beneficii extrasalariale pentru angajati plafonate la 33% din salariul de baza in 2024

Pentru atragerea si mentinerea angajatilor, multe companii trebuie sa ia in considerare acordarea de beneficii extrasalariale ca parte a unei oferte de lucru competitive pe piata muncii. O parte dintre aceste beneficii sunt incluse intr-o lista de venituri neimpozabile, insa in limita unui plafon stabilit de lege.

Urmatoarele venituri cumulate lunar nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii:

1. Contravaloarea hranei preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate

Este vorba de alimentatia acordata de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in alte situatii decat cea in cazul in care, potrivit legislatiei in materie, este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii.

In acest caz:
● Beneficiul se prevede in contractul de munca sau in regulamentul intern.
● La stabilirea plafonului lunar neimpozabil, nu se iau in calcul numarul de zile de telemunca sau munca la domiciliu sau concediul de odihna/medical/delegare.
● Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de tichete de masa.Citeste si: 5 aspecte importante despre administratorul unei societati


2. Cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/ de locuit

Este vorba de spatii puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern.

Plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/ luna/ persoana se acorda in urmatoarele conditii:

(i) angajatul, sotul/sotia acestuia nu detin o locuinta in proprietate personala sau in folosinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea;
(ii) spatiul de cazare/de locuit se afla in unitatile proprii, inclusiv de tip hotelier sau intr-un imobil inchiriat in acest scop de la o terta persoana, de catre angajator;
(iii) contractul de inchiriere dintre angajator si terta persoana este incheiat in conditiile legii;
(iv) plafonul neimpozabil se acorda unuia dintre soti, in cazul in care ambii soti desfasoara activitate in aceeasi localitate, la acelasi angajator sau la angajatori diferiti, pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia.

La determinarea plafonului de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, in vigoare in luna pentru care se acorda avantajele.

3. Contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului

Se acorda de angajator pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca, regulamentul intern sau in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget.

● Angajatorul include aceste cheltuieli in cheltuielile sociale, deductibile in limita a 5% din cheltuielile cu salariile.
● Plafon anual/angajat: un castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate.
● Nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta.

4. Contributiile la un fond de pensii facultative si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii

Limita individuala: 400 euro anual pentru fiecare persoana

5. Primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii

Limita individuala: 400 euro anual pentru fiecare persoana

6. Contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii

Este vorba de abonamente oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale.

Limita individuala: 100 euro anual pentru fiecare persoana

7. Sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie.

● Maximum 1.500 lei/luna pentru fiecare copil.
● Se includ in cheltuielile sociale, deductibile in limita a 5% din cheltuielile cu salariile.

8. Prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier.

Limita individuala: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/ detasare prin HG pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice.

9. Diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

Reprezinta avantajul financiar pe care un angajat il primeste atunci cand institutia financiara la care lucreaza ii ofera o rata a dobanzii pentru credite ori depozite care este mai favorabila decat rata standard practicata pe piata. Este considerat un beneficiu extrasalarial deoarece reprezinta o valoare adaugata la pachetul compensatoriu al angajatului, dincolo de salariul de baza.

---

Foto: Freepik