CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Impozitul micro. Impozitul pe profit. Impozitul specific.


1. Impozitul micro

Potrivit art. 47 din Codul Fiscal, o microintreprindere este o persoana juridica romana, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea activitatilor, prevazute la art. 48 alin. (6);
b) a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar, in care s-au inregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

La sfarsitul fiecarui an, firmele trebuie sa verifice balanta din decembrie pentru a vedea daca nu sunt obligate sa isi modifice vectorul fiscal. Daca in decembrie, o microintreprindere are venituri totale peste 500.000 Euro (calculate la cursul de schimb de la sfarsitul anului) atunci este obligata sa treaca la impozit pe profit.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este un impozit fix aplicat la venituri, exceptand anumite categorii (ex: venituri din provizioane, venituri din subventii). Mai exact, nu conteaza nivelul cheltuielilor, impozitul se plateste pe venit. Cota de impozitare este 1% pentru firmele care au salariati care lucreaza 8 ore/zi si 3% pentru firmele care nu au nici un salariat (sau salariatii impreuna nu lucreaza in total 8 ore/zi).

Impozitul se declara prin formularul 100 si se plateste trimestrial, pana in data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului (respectiv 25 aprilie, 25 iulie, 25 octombrie si 25 ianuarie).

2. Impozitul pe profit

Pentru a fi platitoare de impozit pe profit de la infiintare, o firma trebuie sa aiba un capital social de minim 45.000 lei. Altfel, dupa cum am precizat anterior, o microintreprindere care are venituri totale peste 500.000 Euro, este obligata sa treaca la impozit pe profit.

Impozitul pe profit presupune aplicarea unei cote fixe de 16% la rezultatul fiscal.
Rezultatul fiscal este dat de diferenta pozitiva dintre veniturile impozabile si cheltuielile deductibile (care se pot scadea din venit). O firma care plateste impozit pe profit, trebuie sa tina o evidenta clara a cheltuielilor. Pentru ca o cheltuiala sa fie deductibila, ea trebuie sa respecte mai multe cerinte, una dintre ele fiind aceea ca s-a efectuat in scopul realizarii de venit.

Plata si declararea impozitului pe profit se realizeaza trimestrial; declararea se face prin formularul 100, pentru primele 3 trimestre, si declaratia 101 pentru al patrulea trimestru, impreuna cu celelalte trei trimestre.

3. Impozitul specific

Impozitul specific este datorat de firmele care platesc impozit pe profit si realizeaza venituri din urmatoarele coduri CAEN:

• 5510 – „Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”
• 5520 – „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durata”
• 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”
• 5590 – „Alte servicii de cazare”
• 5610 – „Restaurante”
• 5621 – „Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”
• 5629 – „Alte servicii de alimentatie.”
• 5630 – „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”.

O microintreprindere nu va putea declara si calcula niciodata impozit specific.
Modul de calcul pentru impozitul specific este determinat pe fiecare categorie de cod CAEN, este prevazut in anexa legii si presupune un impozit standard, care se ajusteaza in functie de mai multi factori (rangul localitatii, suprafata, sezonalitate etc.). Nu conteaza nivelul cheltuielilor sau al veniturilor.

Declararea si plata se face semestrial (25 iulie si 25 ianuarie) prin formularul 100.

Firmele, care pe langa codurile CAEN enumerate mai sus realizeaza si alte tipuri de venituri, declara si platesc separat impozit pe profit pentru acestea. Asadar, este necesara o alocare diferita a cheltuielilor activitatilor care intra la impozit specific si activitatilor care intra la impozit pe profit.