CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Pasi pentru infiintarea unui PFAOrice antreprenor la inceput de drum, care doreste sa isi deschida o mica afacere, poate opta pentru cea mai simpla modalitate, aceea de a se inregistra ca persoana fizica autorizata (PFA). Procedura este relativ simpla si presupune costuri reduse.

Persoanele eligibile pentru infiintarea unui PFA trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: sa aiba varsta de minim 18 ani la momentul depunerii cererii, sa nu fi savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sa aiba un sediu profesional declarat si sa declare pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Pentru realizarea dosarului privind infiintarea unei persoane fizice autorizate, este nevoie de cateva documente ce vor fi depuse la ghiseul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC):

• Cererea de inregistrare;
• Anexa 1 privind inregistrarea fiscala;
• Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii;
• Cartea de identitate sau pasaportul titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
• Declaratie pe propia raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca persoana fizica autorizata (forma olografa, original);
• Inscrisul care atesta dreptul de folosinta asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care confera dreptul de folosinta si/sau atesta afectatiunea speciala a spatiului, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;
• Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original);
• Daca este cazul:
- avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007; daca la sediul profesional, imobil cu destinatie de locuinta, nu se desfasoara nicio activitate economica, persoana fizica titulara a PFA, titularul intreprinderii individuale sau membrul intreprinderii familiale care are dreptul de folosinta asupra imobilului depune o declaratie pe propria raspundere, sub semnatura privata, prin care atesta faptul ca la sediul profesional nu desfasoara activitate economica, in acest caz nefiind necesare formalitatile prevazute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare.
- declaratia privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie;
- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectariune;
- documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate olograf) si/sau fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale.

Inregistrare fiscala la ANAF:

In termen de 30 de zile de la eliberarea documentelor de catre ONRC, PFA-ul trebuie inregistrat si la ANAF. Pentru acest lucru, trebuie sa depuneti la ghiseul administratiei fiscale de care apartineti urmatoarele documente:

• Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale in doua exemplare (se pun la dispozitie gratuit de catre organul fiscal sau se pot descarca gratuit);
• Actul de identitate (copie);
• Act spatiu (copie);
• Actul legal de functionare pentru persoanele fizice care desfasoara profesii libere;
• Certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza in termen de 10 zile de la depunerea declaratiei.

Avantajele infiintarii unui PFA:

1. Timpul de realizarea a PFA-ului este relativ scurt (aproximativ 10 zile), iar dosarul de infiintare nu este la fel de stufos ca in cazul unei firme.
2. Costul de infiintare mic al PFA-ului.
3. Contabilitatea in partida simpla - usor de realizat, chiar de catre detinatorul PFA-ului, si nu necesita expertiza unui contabil expert.
4. Nu se face plata dividendelor – nu se plateste 16% impozit pe dividende, ca in cazul unui SRL, iar banii pot fi folositi oricand pentru plati personale. De regula, banii incasati in contul PFA-ului se transfera in contul personal al persoanei fizice, de unde se pot face orice fel de plati.
5. Un PFA poate avea angajati, la fel ca in cazul unui SRL.
6. Ca PFA, sunt necesar de depus doar cateva declaratii anuale (formularul 220 la infiintare, apoi declaratia 220 anual, pentru ca ANAF-ul sa poata emite decizia de plati anticipate pe baza declaratiei 200 de venit anual depusa pentru anul precedent). Plata taxelor se realizeaza in baza unor venituri estimate (formular 220), urmand ca regularizarea sa se realizeze in anul urmator celui in care au fost realizate veniturile (declaratia 200).
7. Exista posibilitatea de a deduce toate cheltuielile afacerii, plus cele declarate: intretinerea propriului apartament in cazul in care functioneaza ca sediu social, amortizarea si cheltuielile cu un autoturism, o achizitie imobiliara, plus alte achizitii care tin de activitatea PFA-ului.
8. In cazul in care se doreste accesarea unui credit, activitatea PFA-ului se considera sursa de venit.

Dezavantajele unui PFA sunt legate, in mare parte, de darile datorate la stat. Din 2016, PFA-urile platesc si contributii sociale (CAS), respectiv 10,5% sau 26,3%, conform optiunii acestora, calculate la venitul net obtinut, plus contributia de sanatate (CASS) de 5,5%. De asemenea, potrivit legii, un PFA poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase de activitati prevazute de codul CAEN. Un alt dezavantaj este faptul ca, dupa ultimele modificari, persoana fizica va raspunde cu bunurile proprii in cazul unor daune aferente PFA-ului. Cu alte cuvinte, in cazul in care ANAF sau orice alt tert solicita daune PFA-ului, cel care il detine va raspunde cu averea personala.

Pentru mai multe informatii despre celelalte forme de organizare, puteti citi articolul Ce sa aleg intre PFA, SRL sau SRL-D?