Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Aspecte importante privind registrul unic de control


Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control prevede ca toate persoanele juridice inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului si autorizate potrivit legii trebuie sa tina registrul unic de control. Pentru celelalte categorii de contribuabili, documentul este optional. Acesta poate fi cumparat de la directiile generale ale finantelor publice, iar firmele nou-infiintate trebuie sa-l achizitioneze in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii.

Registrul unic de control trebuie numerotat, sigilat si pastrat la sediul social, dar si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare. Responsabilitatea documentului revine in sarcina reprezentantului legal al firmei sau a inlocuitorului acestuia.

Firmele trebuie sa tina un registru unic de control, pe care sa-l prezinte la toate verificarile efectuate de catre autoritatile imputernicite ale statului, conform legislatiei in vigoare.

In registrul unic de control sunt evidentiate, practic, toate verificarile desfasurate la contribuabili de catre organele de control ale statului. Este vorba, in principal, de controalele ce au legatura cu domeniile financiar-fiscal, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia muncii, inspectia muncii si protectia impotriva incendiilor.

Inainte de desfasurarea unui control, inspectorii vor consemna in registru, urmatoarele elemente:
- numele si prenumele persoanelor imputernicite de a efectua controlul;
- unitatea de care apartin;
- numarul legitimatiei de control;
- numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare;
- obiectivele controlului;
- perioada controlului;
- perioada controlata;
- temeiul legal in baza caruia se efectueaza controlul.

Dupa consemnarea informatiilor in registru, inspectorii pot incepe verificarile. Apoi, dupa verificare, in registrul unic de control trebuie inscrise numarul si data actului de control intocmit. Pentru evidentierea verificarii, este nevoie de semnatura reprezentantului legal al firmei si de cea a organului de control. Verificarea inspectorilor este efectuata chiar si in lipsa registrul unic de control, dar se vor consemna in actul de control cauzele neprezentarii documentului.

Amenzi:
- Firmele care nu-si achizitioneaza documentul, de la directiile generale ale finantelor publice din zona sediului social, in termenul legal amintit, risca sa fie sanctionate cu o amenda cuprinsa intre 500 si 1.000 de lei.
- Pentru neprezentarea registrului unic de control la cererea inspectorilor, amenda este cuprinsa intre 1.000 si 2.000 de lei.