CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Inspectia fiscala si documentele aferente


Inspectia fiscala are ca obiect constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultate din activitatea contribuabilului, mai exact analiza si evaluarea informatiilor fiscale, dar si sanctionarea faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.

In cadrul unei inspectii fiscale, exista 2 tipuri de control:
■ Controlul inopinat - are loc fara anuntarea in prealabil a contribuabilului si consta in verificarea faptica si documentara, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale;
■ Controlul incrucisat - consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane si poate fi si inopinat.

In cazul contribuabililor care au si sedii secundare, inspectia fiscala se va exercita, de regula, concomitent la sediul principal si la sediile secundare de catre organul fiscal competent.

Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala, in functie de obiectivele acesteia. Trebuie stiut, insa, ca nu poate fi mai mare de 3 luni, iar in cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, nu poate fi mai mare de 6 luni. Inspectia nu poate incepe mai devreme de data inscrisa pe avizul de inspectie, inspectorii avand obligatia sa consemneze data la care incepe inspectia in registrul unic de control al firmei, deoarece de la aceasta data se calculeaza durata inspectiei fiscale.

La inceputul si, probabil, pe parcursul inspectiei fiscale vor fi solicitate urmatoarele documente:

■ Registrul unic de control - in care sunt evidentiate toate verificarile desfasurate de organele de control ale statului la contribuabil; mai multe informatii despre registrul unic de control: aici.
■ Registrul de evidenta fiscala - pentru contribuabilii inregistrati ca platitori de impozit pe profit - are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Documentul se pastreaza la domiciliul fiscal al contribuabilului si trebuie prezentat organelor de inspectie fiscala ori de cate ori este nevoie;
■ Bilanturile contabile si balantele de verificare intocmite la sfarsitul anului, aferente perioadei ce face obiectul inspectiei fiscale;
■ Documentele fiscale, deconturile si documentele care sa ateste plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale;
■ Documentele justificative pentru serviciile primite.

In cazul efectuarii unei prestatii/ unui serviciu, pentru a fi recunoscute drept cheltuieli deductibile, in sensul art. 25 (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, este necesar sa faceti dovada ca aceste cheltuieli au fost efectuate doar pentru desfasurarea activitatii economice. Asadar, verificati daca pentru fiecare factura de achizitie/ prestare de servicii exista contracte, comenzi, rapoarte de lucru, procese-verbale de receptie etc.

■ Documente aferente urmatoarelor situatii:
- lipsuri de la inventar (decizii interne, note contabile etc.);
- pierderi tehnologice (decizii interne, decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor etc.);
- casarea mijloacelor fixe (decizii interne, note contabile etc.);
- reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte etc.);
- sponsorizari.

■ Certificate de rezidenta fiscala prin care sa se dovedeasca ca furnizorul/ prestatorul extern este platitor de impozit pe venit la el in tara;
■ Documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe (registrul de inventar a mijloacelor fixe, fisele mijloacelor fixe, bonuri de miscare a mijloacelor fixe, procese verbale de punere in / scoatere din functiune a mijloacelor fixe).

Codul de procedura fiscala stabileste ca inspectia fiscala trebuie efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor.