Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Noi modificari privind procedura de reactivare a contribuabililor declarati inactivi prin nedepunerea declarațiilor fiscalePersoanele juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt inscrise in Registrul contribuabililor inactivi daca, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu isi indeplinesc nicio obligatie declarativa prevazuta de lege, mai exact obligatia de a depune urmatoarele formulare la Fisc:

● Formularul 100 - "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
● Formularul 112 - "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate";
● Formularul 101 - "Declaratie privind impozitul pe profit";
● Formularul 300 - "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
● Formularul 301 - "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
● Formularul 390 VIES - "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri";
● Formularul 394 - "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

Procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se aplica semestrial, astfel:

● Incepand cu data de 25 Iunie, pentru termenele de declarare 25 Ianuarie - 25 Iunie (declaratii aferente lunilor Decembrie an precedent - Mai an curent);
● Incepand cu data de 25 Decembrie, pentru termenele de declarare 25 Iulie - 25 Decembrie (declaratii aferente lunilor Iunie - Noiembrie).

Ordinul ANAF nr. 2.389/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ANAF nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial, Parte I, nr. 929 si isi produce deja efectele. Potrivit acestui document, contribuabilii care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, obligatiile declarative prevazute de lege, beneficiaza de o perioada de timp in care pot depune macar una dintre obligatiile fiscale ale perioadei de referinta si pot fi eliminati astfel de pe lista inactivilor.

Conform procedurii ANAF, nu intra in evidenta contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, in urma notificarilor primite de la organul fiscal, depun cel putin o declaratie fiscala aferenta perioadei de referinta, pana la expirarea termenului de 15 zile prevazut in notificare. Aceasta procedura nu se aplica contribuabililor care au fost declarati inactivi deoarece s-au sustras de la inspectia fiscala sau pentru ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Alte situatii care duc la inactivitatea fiscala:

● Inactivitatea temporara inscrisa la Registrul Comertului;
● Durata de functionare a societatii este expirata;
● Societatea nu mai are organe statutare;
● Durata detinerii spatiului cu destinatia de sediu social este expirata.

In aceste cazuri, organul fiscal central intocmeste, in termen de 5 zile de la primirea informatiilor de la Registrul Comertului, o lista care cuprinde contribuabilii aflati intr-una dintre situatiile de mai sus.

In ceea ce priveste procedura de reactivare a contribuabilului declarat inactiv, actul normativ face referire la urmatoarele conditii:

● Contribuabilul isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege (aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal central);
● Nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
● Organul fiscal central constata ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat;
● Nu se afla in situatia pentru care a fost declarat inactiv.

Atunci cand un contribuabil indeplineste conditiile de reactivare, acesta poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat.