CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

7 plafoane fiscale de avut in vedere in 2018


Anul 2018 aduce mai multe noutati din punct de vedere fiscal, inclusiv in ceea ce priveste nivelul plafoanelor in functie de care se fac anumite incadrari: plafonul de incadrare in categoria microintreprinderilor, plafonul de inregistrare in scopuri de TVA etc.

1. Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi


Plafonul pana la care o persoana juridica se poate inscrie ca microintreprindere, incepand cu 1 ianuarie 2018, a crescut de la 500.000 de euro la un milion de euro (4.659.700 de lei, pentru un curs de 4,6597 lei/euro la finele anului 2017).

Companiile care au incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri inferioara plafonului aplica din 2018 impozitarea micro: fie o cota de impozitare de 3%, pentru cele ce nu au angajati, fie de 1%, in cazul existentei unui salariat sau mai multi.

Companiile cu un capital social de cel putin 45.000 de lei nu mai au, momentan, posibilitatea de a trece la impozit pe profit.

2. Plafonul pentru inregistratrea in scopuri de TVA


Potrivit Codului fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

3. Plafonul pentru trecerea de la TVA la incasare la TVA normal


Potrivit Codului fiscal, sunt eligibile sa aplice sistemul TVA la incasare persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au sediul activitatii economice in Romania, care in anul precedent nu au aplicat sistemul TVA la incasare, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare sau care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 316, in cursul anului si opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.

4. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar


In general, perioada fiscala este luna calendaristica, insa aceasta devine trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania care nu a depasit plafonul de 100.000 de euro (465.970 de lei, pentru un curs de 4,6597 lei pentru un euro).

5. Determinarea venitului net in sistem real


Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro (465.970 de lei, pentru un curs de 4,6597 lei pentru un euro), incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

6. Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania


Conform Codului fiscale, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri a caror valoare totala nu depaseste, pe parcursul anului calendaristic curent, sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro (34.000 de lei, pentru un curs de 3,3817 lei pentru un euro, plafonul determinandu-se pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii).

7. Locul vanzarii: vanzari la distanta


Plafonul pentru vanzari la distanta este de 35.000 de euro (118.000 lei, pentru un curs de 3,3817 lei pentru un euro, plafonul determinandu-se pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii).

Se considera a fi locul livrarii, acel loc in care se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.

In cazul unei vanzari la distanta care are loc dintr-un stat membru spre Romania, locul livrarii se considera in Romania daca valoarea totala a vanzarilor la distanta al caror transport sau expediere in Romania se realizeaza de catre un furnizor, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, si se depaseste plafonul pentru vanzari la distanta de 35.000 euro.