CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Impozitarea dividendelor in anul 2018


Aspecte generale

Un dividend este o distributie a unei parti din castigurile unei companii, inregistrate in anul fiscal anterior, actionarilor, in raport cu actiunile pe care acestia le poseda. Dividendele pot fi sub forma de numerar, actiuni si, mai putin frecvent, proprietati. Se distribuie periodic si trebuie declarate ca venit in anul in care sunt primite, fiind impozabile.

Dividendele se pot distribui doar persoanelor care detin calitatea de actionar / asociat si trebuie sa fie echivalente cu aportul adus la capitalul social al entitatii juridice. Ele sunt calculate ca intreg si apoi se impart intre actionari, in functie de proportia actiunilor pe care le detine fiecare. O persoana juridica romana care plateste dividende are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende catre bugetul de stat. Dividendele se repartizeaza doar daca societatea a inregistrat profit in anul / anii anteriori, au fost intocmite si aprobate situatiile financiare pentru anul / anii de referinta.

Valoarea dividendelor este stabilita printr-o Adunare Generala a Asociatiilor / Actionarilor, ce trebuie efectuata cel putin o data pe an, dupa incheierea exercitiului financiar, si nu pot fi achitate mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

Impozitarea dividendelor

La fel ca in 2017, si in 2018 veniturile din dividende vor fi impozitate cu o cota de 5%. Impozitul pe dividende trebuie declarat si platit la bugetul de stat de catre firma pana la data de 25 (inclusiv) a lunii urmatoare celei in care se platesc dividendele catre asociati / actionari.

Daca dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se va plati pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Contributia la sanatate

Pana la intrarea in vigoare a OUG 79/2017, pentru veniturile din dividende:
● Nu se datora CASS daca beneficiarul era asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate (obtinea venituri din salarii, pensii, activitati independente etc.);
● Se datora CASS pentru intreaga suma reprezentand veniturile din dividende, daca beneficiarul nu era asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

In acest an, intervin schimbari in cazul contributiei la sanatate (CASS), aceasta urmand sa fie in cota de 10% si va fi datorata de persoanele fizice care incaseaza intr-un an venituri din dividende si din alte surse cel putin egale cu 12 salarii minime brute. De asemenea, contributia va trebui achitata si daca respectivul contribuabil este, concomitent, salariat, spre deosebire de anul 2017 cand contributia la sanatate pentru veniturile din dividende se datora doar in cazul in care acestea reprezentau singurii bani pe care ii castigau respectivele persoane.

Asadar, datoreaza in acest an CASS in procent de 10% aplicat la 12*1.900 lei = 22.800 lei, contribuabilii care au obtinut venituri din:
● investitii (dividende, dobanzi);
● activitati independente;
● cedarea folosintei bunurilor (chirii, arenda);
● asocierea cu o persoana juridica;
● activitati agricole, silvicultura si pisciculture;
● alte surse.

Decizia de repartizare a dividendelor se poate intocmi chiar daca societatea nu dispune de suficiente lichiditati pentru a efectua plata acestora, ele putand fi virate la o data ulterioara, cand exista disponibilitati banesti. Nu se datoreaza CAS pentru veniturile obtinute din dividende.