CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Clauza de neconcurenta din contractul individual de munca


Potrivit art. 17 alin. 7 din Codul muncii, cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.

Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, salariatul sa nu transmita date sau informatii de care a luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.

Clauza de neconcurenta poate fi inserata atat in contractul pe perioada nedeterminata, cat si in cel pe perioada deteriminata, atata timp cat este in acord intre cele doua parti. Isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca si nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.

Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret:
● Activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;
● Cuantumul lunar al indemnizatiei de neconcurenta;
● Perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta;
● Tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii;
● Aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala. Ea reprezinta o cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil, este efectuata de angajator si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Indemnizatia de neconcurenta lunara se negociaza si este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. In cazul in care salariatul nu respecta clauza de neconcurenta, acesta poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Asadar, Codul muncii reglementeaza posibilitatea partilor de a negocia si stabili, la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta. Cu alte cuvinte, clauza de neconcurenta produce efecte dupa incetarea contractului individual de munca, pe o anumita perioada de timp. Atat obligatia angajatului de a nu presta, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, cat si obligatia angajatorului de plata a unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe toata perioada de neconcurenta se nasc din momentul incetarii contractului individual de munca incheiat intre parti.

EurocontHR - clauza de confidentialitate in contractul individual de munca