Skip to main content
CONTACT:    conta@euroconthr.ro     sau    +40 723 055 642

Beneficii pentru salariati: Tichetele de masa, de cresa si cele cadou, vouchere de vacanta si culturale


Bonurile de masa, tichetele cadou, de cresa, culturale si vouchere de vacanta sunt bilete de valoare care pot fi acordate de angajatori salariatilor, atat pe suport hartie, cat si electronic. Cheltuielile legate de emiterea biletelor de valoare se suporta integral de angajatori, iar sumele corespunzatoare biletelor de valoare acordate de angajator, in limitele nominale prevazute, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Sumele nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor si obligaţiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

Bonurile sau tichetele de masa


Bonurile de masa sunt bonuri valorice folosite ca instrument de plata pentru produsele alimentare. Tichetele de masa pe suport hartie se distribuie de catre angajator, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare. Pentru tichetele de masa nu se percep contributii sociale si sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Acestea se impoziteaza doar cu 10% impozit pe venit.

Potrivit OMMJS nr 1.618/2018, valoarea nominala a unui tichet de masa incepand cu luna mai a acestui an nu poate depasi cuantumul de 15,18 lei. Numarul de tichete de masa se calculeaza tinand seama de urmatoarele elemente:
• numarul de zile lucratoare din luna urmatoare;
• concediile angajatilor.

Tichetele de masa se acorda doar pentru zilele in care angajatul este prezent fizic la munca, iar numarul acestora trebuie sa corespunda cu numarul de zile lucratoare din luna respectiva. Asadar, nu se acorda tichete de masa pentru urmatoarele situatii:
• angajatul este absent de la munca;
• angajatul este in concediu (de odihna, medical, fara plata, pentru formare profesionala sau alt tip de concediu);
• angajatul este delegat sau detasat in afara localitatii;
• angajatul beneficiaza de zile libere platite (zile libere legale; zile libere pentru evenimente speciale etc).

Tichete de cresa


Tichetele de cresa sunt bilete de valoare care se acorda, lunar, angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap si pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la cresa unde este inscris copilul.

Valoarea nominala a unui tichet de cresa este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de cresa nu poate depasi suma de 450 de lei pentru o luna, pentru fiecare copil aflat la cresa.

Vouchere de vacanta


Tot mai multe companii private opteaza pentru achizitionarea acestor tichete de vacanta, pentru a le oferi salariatilor, acestea nemaifiind doar un beneficiu al bugetarilor. Potrivit OUG 8/2009, nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariatilor sub forma de vouchere de vacanta de catre angajatori reprezinta contravaloarea a maximum sase salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, pentru un salariat, in decursul unui an fiscal, fiind integral suportate de catre angajator.

Salariatii care benficiaza de aceste vouchere de vacanta nu trebuie sa prezinte niciun document justificativ pentru a le primi. Pe voucherele de vacanta sunt evidentiate numele, prenumele si CNP-ul beneficiarilor carora li se atribuie acestor vouchere, iar beneficiarii pot utiliza aceste vouchere la achizitionarea serviciilor turistice pe baza actului de identitate.

Tichete cadou


Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajatilor, pentru cheltuieli sociale. Angajatorii stabilesc de comun acord cu salariatii suma maxima ce poate fi acordata sub forma de tichete cadou. De asemenea, daca tichetele sunt utilizate in activitati de marketing, de protocol sau de publicitate, se impune stabilirea unui buget maximal.

Valoarea nominala a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Tichete culturale


Incepand cu anul 2019, companiile vor putea acorda salariatilor tichete culturale, care vor putea fi folosite pentru cumpararea de abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, targuri, expozitii, parcuri tematice, proiectii cinematografice si festivaluri, precum si la achizitia de carti, manuale scolare, albume muzicale si filme.

Valoarea nominala a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depasi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

Reglementari privind biletele de valoare


De la 1 ianuarie 2019, acordarea tichetelor de masa, a tichetelor cadou, culturale si de cresa, precum si a voucherelor de vacanta se va face cu respectarea Legii nr. 165/2018, act normativ ce reglementeaza in mod unitar toate aceste proceduri, si care va inlocui reglementarile in domeniu existente pana la momentul intrarii acestuia in vigoare.